Kayısı Çekirdeğinin Çarpma Etkisiyle Kırılması

 

Bu çalışmada kayısı çekirdeğinin çarpma etkisiyle kırılma imkanları araştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

KAYISI ÇEKİRDEKLERİNİN

BİR MEKANİK SİSTEM VASITASIYLA KIRILMASI

Breaking of Apricot Pits by Using a Mechanical System

R. Polat,     T. Aktaş,      İ. Gezer,     U. Atay,    H.C. Bilim

            Özet

            Bu çalışmada, iç çekirdeğin elde edilmesi amacıyla kayısı çekirdeklerinin kırılması sürecine kırılacak çekirdeklerin nem ve döndürerek çarpma hızının etkileri incelenmiştir. Bu amaçla kayısı çekirdeklerine 350 C sıcaklık uygulanmış ve ısıtılan çekirdekler dönen bir disk üzerine düşürülmüş ve merkezkaç etkiyle bir duvara çarpılmıştır. Bu süreçte dört farklı nem değeri 6.7, 15.5, 22.2 ve 31.5 ve üç farklı disk devri 400, 500 ve 600 min-1 kullanılmıştır.

            Sonuç olarak nem içeriği ve disk dönme hızındaki artışın iç çekirdeklerdeki (badem) zarar görme oranını artırdığı ve böyle bir sistemle çalışmak için en uygun çalışma parametrelerin %31.5 nem ve 400 min-1 olduğu tespit edilmiştir. Çalışma uluslararası Journal of Applied Sciences, 7 (8): 1158-1163 dergisinde yayımlanmıştır.

 Anahtar Kelimeler: Kayısı çekirdeği, kırma, ısıtma, döndürerek çarpma.