Kitaplar & Raporlar

Malatya Kayısı Raporu Açıklandı
Malatya Kayısı Raporu Açıklandı

 BİLSAM ın ilk rapor çalışması Malatya Kayısı Raporu yayımlandı.

Malatya Vizyon 2023 Raporu Yayımlandı
Malatya Vizyon 2023 Raporu Yayımlandı

 Prof. Dr. İbrahim GEZER ve bir grup arkadaşı tarafından 2 yıllık bir emeğin ürünü olarak hazırlanan "Malatya Vizyon 2023 (İl Gelişim Raporu)" başlıklı rapor yayımlandı. Raporda "2023de Nasıl Bir Malatya İstiyoruz" sorusuna cevap arandı.

Malatya Vizyon 2003 Raporu Açıklandı
Malatya Vizyon 2003 Raporu Açıklandı

Yazarlar: Prof. Dr. İbrahim GEZER, Kalkınma Bakanalığı İstatistik ve Veri İşleme Daire Bşk. Şemsettin ÖZCAN, Eğitim Yöneticisi Orhan TUĞRULCA, Endüstri Müh. Kemal ÖZBUDAK, Maden Müh. Aydan AKSOĞAN, TSO Gn. Sektereteri Sait KABADAYI

Malatya Eğitim Raporu Yayımlandı
Malatya Eğitim Raporu Yayımlandı

 Prof. Dr. İbrahim GEZER ve bir grup arkadaşı tarafından hazırlanan Malatya Eğitim Raporu ilimizin okul öncesi eğitiminden yükseköğretimine kadar eğitimin bütün kademeleriyle ilgili değerlendirme ve analizler içermektedir

Malatya Eğitim Raporu Açıklandı
Malatya Eğitim Raporu Açıklandı

 BİLSAM Araştırma Raporlarının üçüncüsü olan Malatya Eğitim Raporu basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.

Akçadağ Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı
Akçadağ Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı

 BİLSAM tarafından hazırlanan “Akçadağ Gelecek Stratejileri Raporu (Akçadağ Vizyon 2023)” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Arapgir Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı
Arapgir Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı

 İlçe raporlarının ikincisi olan “Arapgir Gelecek Stratejileri Raporu” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Arguvan Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı
Arguvan Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı

 İlçe raporlarının üçüncüsü olan “Arguvan Gelecek Stratejileri Raporu” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Darende Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı
Darende Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı

 İlçe raporlarının dördüncüsü olan “Darende Gelecek Stratejileri Raporu” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Doğanşehir Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı
Doğanşehir Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı

 İlçe Gelecek Stratejileri Raporlarının beşincisi olan “Doğanşehir Gelecek Stratejileri Raporu” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.