Malatya Vizyon 2023 Raporu Yayımlandı

Prof. Dr. İbrahim GEZER ve bir grup arkadaşı tarafından 2 yıllık bir emeğin ürünü olarak hazırlanan "Malatya Vizyon 2023 (İl Gelişim Raporu)" başlıklı rapor yayımlandı. Raporda "2023de Nasıl Bir Malatya İstiyoruz" sorusuna cevap arandı.

                                                                                                                                                                 BİLSAM Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan “Malatya Vizyon 2023” başlıklı bu rapor ülkemizde bir il ile ilgili olarak bir STK tarafından bu boyutta hazırlanan ilk rapor olma özelliği taşımaktadır. İlimizle ilgili çok sayıda veri, analiz, değerlendirme, tespit ve projeksiyon içeren bu raporun diğer bir özelliği ise katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış olmasıdır. Raporun hazırlanması sürecinde ilimizden konuyla ilgili yaklaşık 100 kişiyle gruplar halinde görüşülmüş ve raporun bazı bölümleri beraberce olgunlaştırılmıştır.

Yaklaşık iki yıllık bir yoğun çalışma süreci sonunda hazırlanan bu rapor 96 tablo, 17 şekil ve 3 harita, 20 bölüm ve 190 sayfadan oluşmakta olup aşağıda adı ve soyadı belirtilen kişiler tarafından hazırlanmıştır.   

  • Prof. Dr. İbrahim GEZER (Öğretim Üyesi)
  • Şemsettin ÖZCAN  (TÜİK Malatya Bölge Müdürü)
  • Orhan TUĞRULCA  (Eğitim Yöneticisi)
  • Kemal ÖZBUDAK (Özel Sektör Temsilcisi)
  • Aydan AKSOĞAN KORKMAZ (Öğr. Grv. Maden Yüksek Müh.)
  • Sait KABADAYI  (TSO Genel Sekreteri)

Malatya Vizyon 2023 raporu, Malatya İlinin Genel Özellikleri; Malatya’nın Stratejik Unsurları; Malatya’nın Gerçekleştirdiği Önemli Projeler; Malatya’da Eğitim, Kültür, Çevre ve Orman; Malatya’da Tarım, Sanayi ve Hizmetler Sektörü; Malatya’da Ulaşım ve Altyapı; İşsizlik, İstihdam, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler; Malatya’nın Gelişim Eksenleri ve Öne Çıkan Sektörler; Malatya 2023 Vizyon Önerisi; Malatya SWOT Analizi ve Malatya İçin Proje Önerileri gibi bölümlerden oluşmaktadır.  

Raporun baskı giderleri Fırat Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştır. Bu vesileyle başta FKA yetkililerine, Forum Malatya toplantıları katılımcılarına, İlhami Polat, Esma Gözalıcı ve İsa Akgül`e ve rapora emeği geçen herkese teşekkür ederim.