Malatya Vizyon 2003 Raporu Açıklandı


Yazarlar: Prof. Dr. İbrahim GEZER, Kalkınma Bakanalığı İstatistik ve Veri İşleme Daire Bşk. Şemsettin ÖZCAN, Eğitim Yöneticisi Orhan TUĞRULCA, Endüstri Müh. Kemal ÖZBUDAK, Maden Müh. Aydan AKSOĞAN, TSO Gn. Sektereteri Sait KABADAYI

 

MALATYA VİZYON 2023 

Değerli Basın Mensupları;

Eğitimci, akademisyen, işadamı, kamu görevlisi hemen her meslekten çok sayıda arkadaşımızın bir araya gelerek kurduğu bir STK olan BİLSAM; eğitim, kültür ve sosyal sorunlar başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten ve projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. 

BİLSAM’ın temel amacı; eğitim, kültür ve sosyal sorunlar alanında etkinlikler düzenlemek, projeler geliştirmek ve bu yolla başta ilimiz olmak üzere ülkemizdeki entelektüel, sosyal ve kültürel sermayenin gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu kapsamda yaşadığımız ilin sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, gelişimine yardımcı olmak ve bu konuda sistematik çalışmalar yürütmek amacıyla BİLSAM Araştırma Merkezi bünyesinde Malatya Kent Araştırmaları Birimi Merkezi (MAKAM) oluşturulmuştur. Bu birim tarafından ilimizle ilgili olarak aşağıdaki projeler yürütülmektedir.

 1. İlgili kişi ve kurumların katılımıyla ilimizin sorunlarının tartışıldığı “Forum Malatya”  çalıştayları,
 2. İlimiz ve ülkemizle ilgili temel sorunların yerel ve ulusal boyutlarıyla tartışıldığı “Ulusal Malatya Sempozyumları”,
 3. Yine ilimiz başta olmak üzere ülkemizde kültürel canlılığın sağlanması, yazar ve edebiyatçılarımızın eserlerinin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “BİLSAM Yayınları”,
 4. İlimiz ve ülkemizdeki akademisyen, yazar ve entelektüellerin araştırma sonuçları ve makalelerini değerlendirmek üzere hakemli olarak yayımlanmaya başlanan uluslararası “Birey Toplum Sosyal Bilimler” dergisi ve
 5. İlimizin sosyoekonomik ve sosyokültürel sorunlarının araştırıldığı, tartışıldığı ve rapora dönüştürüldüğü “Araştırma Raporları” dizisi projeleri BİLSAM Malatya Kent Araştırmaları Birimi tarafından yürütülmektedir.

Elinizdeki çalışma, bu birim tarafından yürütülmekte olan “Araştırma Raporları” serimizin ikinci çalışmasıdır. Bildiğiniz gibi bu serinin ilk çalışması olan “Malatya Kayısı Raporu”muz 2009 yılında yayımlanmıştı. 

Malatya Vizyon 2023” başlıklı bu raporumuz ülkemizde bir il ile ilgili olarak bir STK tarafından bu boyutta hazırlanan ilk rapor olma özelliği taşımaktadır. İlimizle ilgili çok sayıda veri, analiz, değerlendirme, tespit ve projeksiyon içeren bu raporun diğer bir özelliği ise katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış olmasıdır. Raporun hazırlanması sürecinde ilimizden konuyla ilgili yaklaşık 100 kişiyle gruplar halinde görüşülmüş ve raporun bazı bölümleri beraberce olgunlaştırılmıştır.

Yaklaşık iki yıllık bir yoğun çalışma süreci sonunda hazırlanan bu rapor 96 tablo, 17 şekil ve 3 harita, 20 bölüm ve 190 sayfadan oluşmakta olup aşağıda adı ve soyadı belirtilen kişiler tarafından hazırlanmıştır.   

 • Prof. Dr. İbrahim GEZER (Öğretim Üyesi)
 • Şemsettin ÖZCAN  (TÜİK Malatya Bölge Eski Müdürü)
 • Orhan TUĞRULCA  (Eğitim Yöneticisi)
 • Kemal ÖZBUDAK (Özel Sektör Temsilcisi)
 • Aydan AKSOĞAN KORKMAZ (Öğr. Grv. Maden Yüksek Müh.)
 • Sait KABADAYI  (TSO Genel Sekreteri)

Malatya Vizyon 2023 raporu, Malatya İlinin Genel Özellikleri; Malatya’nın Stratejik Unsurları; Malatya’nın Gerçekleştirdiği Önemli Projeler; Malatya’da Eğitim, Kültür, Çevre ve Orman; Malatya’da Tarım, Sanayi ve Hizmetler Sektörü; Malatya’da Ulaşım ve Altyapı; İşsizlik, İstihdam, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler; Malatya’nın Gelişim Eksenleri ve Öne Çıkan Sektörler; Malatya 2023 Vizyon Önerisi; Malatya SWOT Analizi ve Malatya İçin Proje Önerileri gibi bölümlerden oluşmaktadır.  

Raporun baskı giderleri Fırat Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştır. Bu vesileyle başta FKA Genel Sekreteri Fethi Altunyuva Bey başta olmak üzere Fırat Kalkınma Ajansı yetkililerine, Forum Malatya toplantıları katılımcılarına, İlhami Polat, Esma Gözalıcı, İsa Akgül ve Fatih Doğan’a ve rapora emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Saygıyla kamuoyuna duyurulur.

BİLSAM Yönetim Kurulu Adına…                                               

Prof. Dr. İbrahim GEZER,  Yönetim Kurulu Başkanı

 


Tüm Hakları Prof.Dr.İbrahim GEZER Kişisel WEB Sitesi sitesine aittir. Lütfen kaynak göstermeden kullanmayınız. Bu içerik 18.04.2011 00:00:00 tarihinden itibaren 3548 defa okunmuştur.

Diğer İçerikler


Toplam Ziyaretçi Sayısı:556856 Kişi - Şu An: 11 Kişi Online - Sitemizi Bugün: 149 Kişi - Dün : 225 Kişi - Son Bir Hafta : 1652 Kişi - Son Bir Ayda : 8931 Kişi Ziyaret Etmiştir.