Malatya Platformu Olağanüstü Toplantısı

Malatya Platformu, Malatya Valisi Vasip Şahin’in daveti üzerine 16 Haziran 2013 Pazar günü saat 9.30’da Ramada Otelde program dışı bir toplantı gerçekleştirdi.

 

SURİYELİ MÜLTECİLER GÜNDEMLİ MALATYA PLATFORMU

TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

(16 Haziran 2013)

Malatya Platformu, Malatya Valisi Vasip Şahin’in daveti üzerine 16 Haziran 2013 Pazar günü saat 9.30’da Ramada Otelde program dışı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ilimize yerleştirilmekte olan 10 bin kadar Suriyeli Mültecinin şehrimizde misafir bulundukları süre içerisinde ilimizin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve işbirliği imkân ve esasları müzakere edildi.  

Çoğunluğu sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan ve yaklaşık 90 kişinin hazır bulunduğu toplantıda Malatya Valisi Vasip Şahin ile Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır birer selamlama konuşması yaptı. Ayrıca toplantının başında AFAD Müdürü Hamza Demiralp ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut tarafından yapılan hazırlıklarla ilgili birer teknik sunum gerçekleştirildi. Yürütücü Kuruluş BİLSAM tarafından organize edilen ve moderatörlüğünü Platform Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer’in üstlendiği toplantı yaklaşık 3 saat sürmüş ve aşağıdaki tavsiye kararları alınmıştır.  

 1. Yüzlerce yıldır komşuluk yaptığımız dost ve kardeş ülke Suriye yaklaşık iki yıldır bir iç savaş ve onun getirdiği ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Türkiye ile Suriye arasında komşuluk tarihi boyunca oluşmuş çok köklü kültürel, sosyal ve ekonomik bağlar vardır. Bu yüzden iyi günlerinde beraber olduğumuz bu dost ve kardeş ülkenin sıkıntılı zamanlarında da yanında olmalıyız.
 2.  
 3. Suriye’den gelen mültecilerin tarih boyunca süren dostluğumuza ve şehrimize yakışır şekilde misafir edilebilmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır.
 4.  
 5. Anadolu insanı tarih boyunca din, dil ve etnisite farkı gözetmeksizin zor durumda kalan ve yardım talebinde bulunan bütün mazlum ve mağdur insanlara kapılarını sonuna kadar açmış ve bunu adeta gelenek haline getirmiştir. Bu gelenek devam ettirilmelidir. 
 6.  
 7. Katılımcı bütün kuruluşlar ilimize gelen Suriyeli Mültecilerin şehrimizde misafir olarak kaldıkları süre içinde kendi üzerlerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade etmişlerdir.
 8.  
 9. Malatya Valiliği ve ilgili kurumlar tarafından mültecilerin gıda, sağlık, eğitim, ulaşım vb temek ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ancak özellikle izin alarak şehre çıkacak kişi ve ailelerin ziyaret edebilecekleri ve destek alabilecekleri “Kardeş Aile” uygulaması başlatılması anlamlı olacaktır. Bu konuda özellikle sivil toplum kuruluşları daha aktif olmalıdır.
 10.  
 11. Bütün bu süreçlerde sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanacak destek ve katkıların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi ve sivil toplum tarafından sağlanacak destek ve katkıları organize etmek üzere bazı STK temsilcilerinden oluşan bir “Sivil Toplum Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu.
 12.  
 13. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sağlanacak katkılar; ayni ve nakdi yardım, kamp içi ve dışı sosyal ve kültürel faaliyetler, karşılıklı ziyaretleşmeler, şehre çıkan mültecilere sosyal çevre oluşturulması, çalışmak isteyen mülteciler için istihdam imkânı sağlanması, kamp içi ve dışında sürdürülecek eğitim – öğretim faaliyetlerine destek verilmesi, savaş şartlarının en mağdur kesimi olan çocuk ve kadınlara yönelik destek programları, gençlere yönelik mesleki eğitim programları, anlamlı zaman geçirme ve boş zamanlarını değerlendirmeye yardımcı olma vb. şekillerden biri ya da birkaçı şeklinde olabilir. 
 14.  
 15. Bu sürecin hem Malatya halkı hem de Suriyeli mülteciler açısından bir fırsata dönüştürülerek uzun vadede her iki taraf arasında savaş sonrası yıllara taşınacak dostluk köprüleri oluşturulmalıdır.
 16.  

Malatya PlatFormu katılımcıları olarak dost ve kardeş ülke Suriye’de devam eden ve daha şimdiden on binlerce insanın hayatına mal olan yüz binlercesinin yaralanmasına ve yerinden yurdundan olmasına yol açan ve bölgede daha ciddi sonuçlara yol açma potansiyeli taşıyan bu savaşın bir an önce son bulmasını diliyor, ilimize gelecek olan yaklaşık 10 bin mültecinin ilimize ve ülkemize yakışır şekilde misafir edilebilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ilan ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.