Malatya PlatFormu I. Toplantısı


Malatya PlatFormu 1. Toplantısı Malatya nın sorunları çalıştayı gerçekleştirildi; Yer: Malatya Ramada Plaza Altın Kayısı Otel; Ev Sahibi Kuruluş: MÜSİAD Malatya Şubesi; Organizasyon: BİLSAM. Gündem: Malatya Vizyon 2023

 

 

MALATYA PLATFORMU II. OLAĞAN TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ (3 Mart 2013)

 

Malatya Vizyon 2023

İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna uyum sağlamış bir Malatya,

Nüfusu bir milyonu aşmış, nüfusunun %75’i şehirde yaşayan, ulaşım ve trafik sorunlarını çözmüş, üniversite ile organize sanayi bölgesini hafif raylı sistem taşımacılıkla birbirine bağlamış bir Malatya,

Beydağı, Melekbaba, Kiltepe, Taştepe, Şehitfevzi vb mahalleleri kentsel dönüşüme, Bakırcılar Çarşısı, Cezmi Kartay, Şire pazarı vb alanları ise kentsel yenilemeye tabi tutmuş bir Malatya,

Türkiye ekonomisine katkısını %1’in üzerine, ihracatını ise bir milyar dolara çıkarmış bir Malatya,

Merkez ile kırsal arasındaki gelişmişlik uçurumunu gidermiş bir Malatya,

Kent yaşamında kültürel çeşitliliği ve zenginliği sağlamış, STK üye sayısı ve örgütlülük oranını %20’nin üzerine çıkarmış bir Malatya,

İnovasyon ve AR-GE çalışmaları ile marka ve patent sayısında Türkiye ortalamasını yakalamış, üç üniversitesi ve 75 000 üniversite öğrencisi olan, okullaşma oranını okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde %100’e, yükseköğretimde ise % 50’ye çıkarmış bir Malatya,

Katılımcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği kurumsallaştırmış bir Malatya, 

Başta engelliler olmak üzere dezavantajlı toplumsal grupların sorunlarını çözmüş, yaşam kalitelerini iyileştirmiş ve “Engelli Dostu Kent”e dönüşmüş bir Malatya,

Bebek ölüm oranını binde 5’in, anne ölüm oranını ise binde 10’un altına çekmiş, kadın hakları, kadın erkek eşitliği ve medeni haklar konusunda temayüz etmiş, kadın konusundaki hassasiyetiyle “Kadın Dostu Kent” unvanına layık bir Malatya,

Orman arazi varlığını %20’nin, şehir içinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını ise 10m2’nin üzerine çıkarmış, Beydağlarını ağaçlandırmış ve Beylerderesi Yeşil Vadi projesini hayata geçirmiş bir Malatya,

Kültür ve tabiat varlıklarını koruma altına almış, turizm potansiyelini harekete geçirmiş, ulusal ve uluslar arası tur operatörlerinin ajandasına girmiş, yıllık turist sayısı 100 bini aşmış, turizm senaryosunu “Tarihin İlk Kent Devleti” imajı ve “Aslantepe” eksenine oturtmuş bir Malatya,

İnanç ve düşünce özgürlüğünün tam yaşanabildiği bir Malatya,

Sporda kurumsallaşmayı başarmış, spor alt yapısını ve spor yapma bilincini topluma yaymış ve futbolda süper ligde mücadele eden bir Malatya,

Farklı toplumsal kesimler arasındaki iletişimi güçlendirerek sosyal kırılganlık riskini ortadan kaldırmış, hem sosyal açıdan hem de kurumsal açıdan birlikte çalışma ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmış bir Malatya,

Tarımda kayısı, sağlıkta organ nakli, turizmde ise Aslantepe unsurlarını iyi değerlendirerek ulusal ve uluslar arası tanınırlığını artırmış bir Malatya,

Ana gelişim eksenlerini, hizmetler sektöründe sağlık ve turizm; tarım sektöründe meyvecilik; sanayi sektöründe ise makine teknolojileri, gıda ve tekstil üzerine bina etmiş, sosyoekonomik gelişmişlik, rekabetçilik ve yaşanabilirlik açısından bölgesinde birinci, ülkede ise ilk 10’da bir Malatya;

Aklın, aşkın ve barışın şehri MALATYA…                                                                                                                                                     

 Prof. Dr. İbrahim GEZER, Yürütme Kurulu Başkanı

 

 


Tüm Hakları Prof.Dr.İbrahim GEZER Kişisel WEB Sitesi sitesine aittir. Lütfen kaynak göstermeden kullanmayınız. Bu içerik 3.03.2013 00:00:00 tarihinden itibaren 1657 defa okunmuştur.

Diğer İçerikler


Toplam Ziyaretçi Sayısı:545051 Kişi - Şu An: 8 Kişi Online - Sitemizi Bugün: 27 Kişi - Dün : 305 Kişi - Son Bir Hafta : 1859 Kişi - Son Bir Ayda : 8910 Kişi Ziyaret Etmiştir.