Küresel Değişimin Yönü Kaos mu ? Adalet mi? Uluslararası Sempozyumu

Yer: Malatya Niyaz-i Mısri Kongre ve Kültür Merkezi, Organizasyon: BİLSAM, Katılımcılar: Yurt içinden ve dışından 30 bilim adamı, gazeteci, entelektüel,

 

Uluslararası Sempozyum

KÜRESEL DEĞİŞİMİN YÖNÜ; KAOS MU, ADALET Mİ?

30-31 Mart 2012

MALATYA

Basın Açıklaması; 

BİLSAM, yerel, ulusal ve küresel sorunları konuşmak tartışmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla Malatya Sempozyumları adı altında yılda bir ulusal, üç yılda bir de uluslararası düzeyde sempozyumlar gerçekleştirmektedir. Geçtiğimiz iki yıl içinde biri eğitim diğeri de kentleşme alanında olmak üzere iki ulusal sempozyum düzenlemiştik. Bu yıl ise “Küresel Değişimin Yönü; Kaos mu, Adalet mi?” başlığıyla küresel değişimin geleceğini gündeme taşımak istiyoruz. 

Bildiğiniz gibi bölgemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreç bütün sistem ve paradigmaları bir şekilde etkilemektedir. Başta iletişim ve ulaşım olmak üzere bilim ve teknoloji alanında yaşanan muazzam gelişmeler insanlara büyük imkân ve kolaylıklar sunarken, diğer taraftan dünya kaynaklarının adaletsiz dağılımı, yabancılaşma, ırkçılık, bölge, ülke ve kıtalar arası göç, nükleer silahlanma ve küresel ısınma gibi dünyayı tehdit eden sorunlar hâlâ devam etmektedir.

Bu sempozyumun temel amacı, yurt içinden ve yurt dışından farklı yaklaşımlara sahip bilim adamı, icracı ve toplumsal liderleri aynı platFormda bir araya getirerek dünyada yaşanan değişim ve küreselleşme sürecinin insanlığın tarihsel yürüyüşü içinde ne anlama geldiği, neye tekabül ettiği, insanlığı nasıl etkilediği ve muhtemel sonuçlarının neler olacağını tartışmak ve bu konularla ilgili projeksiyonlar ortaya koymaktır.  

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek bu etkinlik 30-31 Mart 2012 Cuma – Cumartesi günleri Malatya Kültür ve Kongre Merkezinde (İstasyon Virajı) gerçekleştirilecektir. Programa 3’ü yurt dışından toplam 25 konuşmacı katılacak ve bildiri sunacaklardır. Program Malatya Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Can Seyyit TÜYMEBAYEV, Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Ahmet ERTÜRK, Katar Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammed Muhtar eş- ŞANKİTİ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Yasin AKTAY, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet ALTAN, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ, Fatih Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer ÇAHA ve Kabil Üniversitesinden Doç. Dr. Khalilullah RASULİ programa katılacak isimlerden bazılarıdır. Programın açılışı, Cuma günü saat 14.00’de yapılacaktır.

İnsan Hakları, Sivil Toplum ve Demokratikleşme; Küreselleşme, Ulus Devlet ve Sonrası; Küreselleşen Dünyada Ekonomik ve Sosyokültürel Değişim ile Ortadoğu’da Yeni Siyasal Arayışlar konuşulacak konulardan bazılarıdır. Ayrıca program kapsamında Kazakistan’ı konu alan bir resim sergisi de gerçekleştirilecektir.

Bu vesileyle tüm halkımızı, ilgili kişi ve kurumları bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. Etkinliğimizi kamuoyuna duyurma fırsatı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Düzenleme Kurulu Adına…                                                     

Prof. Dr. İbrahim GEZER, Düzenleme Kurulu Başkanı