Bölgesel Öncelikler Çalıştayı, Elazığ

Elazığ Akgün Otelde bir araya gelen FKA Kalınma Kurulu Üyeleri 10. Beş yıllık Plana esas teşkil edecek Bölgesel Öncelikler ve Stratejiler başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi.

 

2012 Yılı İkinci Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen ve Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer’in yönettiği çalıştaya Kurul Üyelerinin yanısıra Elazığ Valisi Muammer Erol ve çok sayıda yerel aktör katıldı. Çalıştayda 10. Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ne yönelik bölgesel öncelikler ve bu konuda uygulanacak stratejiler belirlendi. Grup çalışmaları şeklinde gerçekleştirilen, gün boyunca süren, oldukça yoğun ve yorucu geçen bu çalışmanın sonunda ortaya çıkan görüş ve öneriler hazırlanacak planda dikkate alınmak üzere Kalkınma Bakanlığına sunuldu.