Bademin Mekanik Hasadı

 

Bu çalışmada atalet kütleli dal silkeleyici kullanılarak badem hasadı gerçekleştirilmiştir. Denemelerde maksimum düşürme(%97-100), 50 mm genlik ve 15 - 20 Hz frekansta elde edilmiştir. En uygun silkeleme süresi 10 sn olarak bulunmuştur.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 ATALET KÜTLELİ DAL SARSICIYLA BADEMİN MEKANİK HASADI

Mechanical Harvesting of Almond with an Inertia Type Limb Shaker

R. Polat,   M. Güner,   E. Dursun,   D. Erdoğan,    İ. Gezer,    H. C. Bilim

Özet

Bu çalışmada bademin mekanik yolla hasadı için traktör kuyruk miliyle tahrik edilen ve hidrolik sistemle çalışan bir atalet kütleli dal silkeleyici kullanılmıştır. Yapılan hasat çalışmalarında optimal hasat şartlarını sağlayıcı silkeleme genliği ve frekansı tespit edilmeye çalışılmıştır. Denemelerde 40 ve 50 mm genlik 10, 15 ve 20 Hz frekanslar kullanılmıştır. Hasat sırasında silkeleme süresi olarak 10 s esas alınmıştır. Yapılan denemelerde maksimum düşürmeyi (%97-100) sağlayan genlik 50 mm, frekans ise 15 ve 20 Hz olarak bulunmuş ve bu değerler bademin makine ile hasadında en uygun hasat parametreleri olarak önerilmiştir. Çalışma uluslarası Asian Journal of Plant Sciences. ISSN 1682 -3974 dergisinde yayımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Badem, Mekanik hasat.