Arapgir Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı

İlçe raporlarının ikincisi olan “Arapgir Gelecek Stratejileri Raporu” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Arapgir ilçe merkezinde gerçekleştirilen toplantıya .Arapgir Kaymakamı Ercan Turan, Arapgir Belediye başkanı Haluk Cömertoğlu, BİLSAM  Yönetim Kurulu Başkanı  Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Polat, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve Malatya Valiliği KUDEB Başkanı Levent İskenderoğlu, İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Sezik, Arapgirli Kadınlar Derneği Başkanı Nilüfer Cömertoğlu’nun yanı sıra  Arapgir İlçesi kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TARİHE NOT DÜŞTÜLER

      Arapgir Kaymakamı Ercan Turan ise yaptığı konuşmada katılımcılara ve BİLSAM’a teşekkür ederek, nihayete ermiş böyle bir çalışmayla bir arada olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Turan, Arapgir’in son zamanlarda ciddi bilimsel çalışmalar yaptığına değinerek, “Arapgir’de böyle geniş kapsamlı bir çalışmanın yapılmaması büyük bir açıktır. Değerli BİLSAM başkanı ciddi manada alan çalışması yapıp, ilçemizin potansiyelini ortaya çıkardılar. Böyle bir çalışmayla tarihe not düştüler." ifadelerini kullandı.

 

ŞEHRİ KUŞATIYOR

      Toplantıda selamlama konuşmaları yapan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tüm katılımcıları selamladıktan sonra konuşmasına şöyle devam etti: “Bundan aylar önce Arapgir, ilçeler içerisinde çalışmaya konu olan ilk ilçeydi. Şuan bu çalışmalar çıktılar halinde elimize ulaştı. Arapgir gelecek stratejileri ile ilgili raporun tamamen resmi olan  çıktılarla elde edildiğini söyleyen Cömertoğlu “Yapılan istişareler sonunda Arapgir’in gelecek stratejileri ile ilgili  neydi ,nereye gidecek  sorularına cevap verecek  detaylı bir  rapor haline geldi” dedi. Tüm katılımcı ve BİLSAM’a teşekkür eden Cömertoğlu, BİLSAM’ın Malatya’da ciddi işler yapan, farkındalık yaratan bir STK olmanın ötesinde, şehri kuşatan bir çalışmayla her geçen gün geleceğe ait, gelecekten umutlu olmaya ait güzel çalışmalar ortaya koyan bir kurum olduğunu söyledi.

 

Toplantıda açılış konuşması yapan BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, İlçe  Gelecek Stratejileri Raporlarının ikincisi olan Arapgir Gelecek Stratejileri Raporunu kamuoyu ile paylaşmanın  mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:          

      MÜTEVAZİ BİR KATKI

     “Şehirler, insanoğlu tarafından ortaya çıkarılmış en orijinal ve en karmaşık yapılardır. Kurulu her şehir, o şehri kuran topluluğun kültürel kodlarından, estetik anlayışlarından, üretkenlik düzeylerinden, dayanışma biçimlerinden izler taşır. Bir taraftan insanlar şehirleri şekillendirirken bir taraftan da şehirler insanları şekillendirir. Bu yönüyle şehir ile insan arasında interaktif bir ilişki söz konusudur.  Dolayısıyla insanoğlunun varoluşsal amacını gerçekleştirilmesine en çok hizmet edecek unsurların başında güzel, anlamlı ve insani derinliği olan şehirler kurmak gelmelidir. Elinizdeki çalışma bu amaca mütevazı bir katkı amacıyla hazırlanmıştır. 

 

      Bildiğiniz gibi BİLSAM olarak daha önce de şehrimiz ve sorunlarıyla ilgili çok sayıda araştırma raporu, sempozyum, çalıştay, forum, konferans vb. çalışmalar gerçekleştirdik. Şimdi ise yeni bir çalışmayla karşınızdayız. 2011 yılında il için hazırladığımız “Malatya Vizyon 2023” raporumuzdan sonra gündeme aldığımız “İlçe Gelecek Stratejileri” raporlarımızın ilkini geçtiğimiz günler Akçadağ’da kamuoyuyla paylaşmıştık. Şimdi ise Arapgir Gelecek Stratejileri Raporunu sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

 

      İlçe Gelecek Stratejileri Raporları 2011 yılında yayımlanan “Malatya Vizyon 2023” başlıklı “İl Gelişim Raporunun” ilçe versiyonları olarak ortaya çıkmıştır.

 

      Malatya’nın merkez ile ilçeleri arasındaki gelişmişlik farkı en yüksek illerden biri olması gerçeği ile ilimizin büyükşehir olma sürecine daha sistemli bir başlangıç yapma ihtiyacı bizleri motive eden diğer unsurlar olmuştur.

 

      Merkez ve ilçelerimiz için ayrı ayrı olmak üzere toplam 12 adetlik bir paket halinde hazırlanan bu raporların temel amacı; il ve ilçelerimizin mevcut durumu ve potansiyellerini analiz etmek, kazanım ve sorunları ortaya koymak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır. İlçelerimizin çok sayıda sorunu olduğu ve bu sorunlarla biran önce ilgilenilmesi gereği raporların ortaya koyduğu ilk sonuçlardan biridir. 

 

Arapgir ile ilgili elinizdeki raporda da Arapgir ilçesinin mevcut durumu ve potansiyeli değerlendirilmiş, ilçe vizyonu belirlenmiş, ilçenin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış, belirlenen öncelik ve gelişim eksenlerine uyumlu olarak ilçe için stratejik amaçlar tespit edilmiş ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan kentsel gelişim yol haritası çıkarılmıştır.

 

      Bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanması ve merkez ile birlikte bütün ilçeleri ayrı ayrı ele alması yönüyle ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan bu çalışmanın başka bir özelliği de katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış olmasıdır. Bu raporların hazırlanmasına katkı sağlayan ilçemizin değerli yöneticilerine, diğer yetkililerine, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine ve raporun hazırlanmasına katkı veren herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.

 

      Kamuoyuna saygıyla arz ederim. “

 

Arapgir ile ilgili bazı veriler aşağıda sunulmuştur.

 

1. Malatya’da üretilen sofralık üzüm’ün %18’i   Arapgir’de üretilmektedir.

2. Arağpgir ilimizde küçükbaş hayvan varlığının en fazla olduğu ilçedir. İldeki arı kovanı varlığının yaklaşık % 6’sı Arapgir’de bulunmaktadır. Yine ilin su üretiminin yaklaşık % 18’i Arapgir’de gerçekleştirilmektedir.

3. Dünyadaki bütün Arapgirlilerin sayısı yaklaşık 65 bindir. (Malatyalı nüfusun %5).

4. Arapgir, sosyoekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye’deki 872 ilçe arasında 437, Malatyada’ki 13 ilçeden ise 3. sıradadır.

5. Yıllık nüfus artışı %-1,4’dür. Yani ilçe nüfus kaybetmektedir.  Son 20 yılda nüfusunun yaklaşık yarısını kaybetmiştir.

6. Yoksulluk oranı Türkiye’de %13, Malayta’da % 19 iken Arapgir’de %5.5’dir.

7. Arapgir’in orman varlığı yaklaşık %7 olup Malatya (%15), Türkiye (%27) ve dünya (%30) ortalamanın oldukça altındadır.

8. Arapgir’in öncü sektörleri; Kültür ve Turizm, Tarım Ve Hayvancılık, Tarımsal Sanayi

 

Aşağıda sıralanan unsurlar Arapgir için stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir.

 

1. Negatif göçü durdurmak,

2. Eğitim ve sağlık göstergelerini iyileştirmek, okuryazar olmayan nüfusu azaltmak,

3. İl, ülke ve dünya ortalamalarının altında olan orman alanları artırmak,

4. İlçenin su kaynaklarını ile sulanan arazi oranını artırmak ve geliştirmek

5. Turizm potansiyelini harekete geçirmek

6. Bağ ve sebzecilikte kalite ve katma değeri artırmak

7. Küçükbaş hayvancılıkta potansiyel sınırlarını yakalamak

8. Tarımsal sanayiyi geliştirmek ve “Tarım İhtisas Sanayi Bölgesi” oluşturmak,

9. Dokumacılık ve Kervancılık gibi sektörleri yeni versiyonlarıyla canlandırmak.