Akçadağ Gelecek Stratejileri Raporu Açıklandı

BİLSAM tarafından hazırlanan “Akçadağ Gelecek Stratejileri Raporu (Akçadağ Vizyon 2023)” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

BİLSAM tarafından hazırlanan “Akçadağ Gelecek Stratejileri Raporu (Akçadağ Vizyon 2023)” düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıklandı. Akçadağ Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Akçadağ İlçesi Kaymakamı Ramazan Keskin, Akçadağ Belediye Başkanı İbrahim Koşar, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Polat ile Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve Malatya Valiliği KUDEB Başkanı Levent İskenderoğlu’nun yanı sıra Akçadağ İlçesi kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, İlçe Gelecek Stratejileri Raporlarının ilki olan Akçadağ Gelecek Stratejileri Raporunu kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gezer, BİLSAM olarak çok sayıda rapor çalışmaları, sempozyum, çalıştay, forum ve konferanslar yaptıklarını kaydederek, “BİLSAM, eğitim, araştırma ve yayıncılık başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten ve projeler gerçekleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. BİLSAM olarak çok sayıda rapor çalışmaları, sempozyum, çalıştay, forum ve konferans çalışmaları gerçekleştirdik. Bu doğrultuda 2011 yılında Malatya için hazırladığımız “Malatya Vizyon 2023” raporumuzdan sonra gündeme aldığımız “İlçe Gelecek Stratejileri” raporlarımızın ilki olan “Akçadağ Gelecek Stratejileri” raporunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu raporlarımızın da önceki rapor çalışmalarımız gibi kamuoyunda gerekli karşılığını bulacağına inanıyoruz” dedi.

“KENTSEL GELİŞİM YOL HARİTASI ÇIKARILMIŞTIR”

Merkez ve ilçelerde ayrı ayrı olmak üzere 12 adet rapor hazırladıklarına dikkat çeken Gezer, şunları ifade etti:

“Merkez ve ilçelerimiz için ayrı ayrı olmak üzere toplam 12 adetlik bir paket halinde hazırlanan bu raporların temel amacı, il ve ilçelerimizin mevcut duru ve potansiyellerini analiz etmek, kazanım ve sorunları ortaya koymak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek, gelişim süreçlerine katkı sağlamaktır. İlçelerimizin çok sayıda sorunu olduğu ve bu sorunlarla biran önce ilgilenilmesi gereği raporların ortaya koyduğu il sonuçlardan biridir. Akçadağ ile ilgili raporda da ilçenin mevcut durumu ve potansiyeli değerlendirilmiş, ilçe vizyonu belirlenmiş, ilçenin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmış, belirlenen öncelik ve gelişim eksenlerine uyumlu olarak ilçe için stratejik amaçlar tespit edilmiştir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç durulan kentsel gelişim yol haritası çıkarılmıştır.”

“RAPOR, BİZLERE BİR KILAVUZDUR”

Akçadağ Belediye Başkanı İbrahim Koşar ise, BİLSAM ve raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ve değerli arkadaşlarımız tarafından hazırlanan rapor kapsamında İlçemizde yapılması gerekenler, eksiklikleri hep birlikte tespit ederek, Akçadağ’ımızı bir yerlere getirmek istiyoruz. Hazırlanan bu rapor bize kılavuzdur. Bu kılavuz önderliğinde çok çok önemli saydığımız hizmetleri Akçadağ’a getirerek, ilçemizin kalkınmamışlık özelliğini silmek istiyoruz” diye konuştu.

“MALATYA KAYISI TARIMININ DÖRTTE BİRİ İLÇEMİZDE YAPILMAKTADIR”

Akçadağ İlçesi Kaymakamı Ramazan Keskin de, Akçadağ İlçesi’nin genel yapısı hakkında bilgiler vererek, “Akçadağ, Malatya kayısı tarımının dörtte birini üretmektedir. Bu bizim için gurur meselesidir. Geçtiğimiz hafta 176 çiftçimize “İyi Tarım Ürünü” sertifikası verdik. Bu da çiftçilerimizin gerek hibelerden gerekse de desteklemelerden önemli bir adım oldu. Yine Akçadağ İlçemizde 1 milyon 40 bin kanatlı hayvan mevcudu bulunmaktadır ki, bu da alternatif istihdama yönelik iyi bir girişim olacaktır. Öte yandan Osmanlı’dan gelen Sultansuyu Tarım İşletmesi mevcut. Burada da saf kan Arap atları yetiştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

GEZER, RAPOR HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Yapılan konuşmaların ardından BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, “Akçadağ Gelecek Stratejileri” raporu hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Gezer, raporun bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanmış olması ve bir ilin bütün ilçelerini erle alıp, raporlaştırması yönüyle Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıdığını kaydederek, raporun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı ve akademisyen Fehmi Kolçak’ın hatırasına ithaf edildiğini söyledi.

Rapor hakkında bir sunum yapan Gezer, “Akçadağ’ın en önemli zenginliği 1,5 milyona yaklaşan kayısı ağacı, 30 bin tona yaklaşan kuru kayısı üretimi, 200 milyon ton mermer rezervi ile Levent Vadisi ve Sultansuyu Tarım İşletmesi’nden kaynaklanan turizm potansiyelidir. Malatya’da üretilen kuru kayısının yüzde 20’si Akçadağ’da üretilmektedir. İlimizdeki yumurta tavukçuluğunun yüzde 65’i, tavukçuluğun ise yüzde 35’i Akçadağ’da üretilmektedir. Akçadağ, sosyoekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye’de 872 ilçe arasında 675, Malatya’da 13 ilçe arasında ise 8’nci sıradadır. Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinden sonra en fazla işsiz sayısına sahip ilçemizdir. Akçadağ’ın orman varlığı ise yüzde 7’dir” dedi.

Gezer, Akçadağ İlçesi için stratejik amaçlar hakkında ise şunları söyledi: “İlçe insanının eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, sivil toplumu geliştirmek gerekiyor. İlçede kesimler, kurumlar arası iş birliği ve yönetişim uygulamalarını artırmak gerekiyor. İlçede tarımsal sanayinin geliştirilmesi lazım. Levent Vadisi ve Sultansuyu turizm potansiyelini harekete geçirmek gerekiyor. Mermer ihtisas OSB’yi kurmak ve başarılı bir şekilde yönetmek şart. Yoksulluk ve işsizlik sorunu çözmek ne negatif göçü durdurmak gerekiyor. AR-GE, inovasyon ve Markalaşma çalışmalarını geliştirmek gerekiyor. Kayısı üretiminde kalite ve katma değeri artırmak gerekiyor.”

Akçadağ ile ilgili bazı veriler aşağıda sunulmuştur:

1. Akçadağ’ın en önemli zenginliği 1.5 milyona yaklaşan kayısı ağacı, 30 bin tona yaklaşan kuru kayısı üretimi, 200 milyon ton mermer rezervi ile Levent vadisi ve Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaynaklanan turizm potansiyelidir.    

2. Malatya’da üretilen kuru kayısının yaklaşık %20’si (30 bin ton) Akçadağ’da üretilmektedir. 

3. İlimizdeki yumurta tavukçuluğunun %65’i; et tavukçuluğunun ise %35’i Akçadağ’da üretilmektedir.

4. Akçadağ’ il merkezinde ve yurt dışında en fazla nüfus bulunduran ilçemizdir. Dünyadaki bütün Akçadağlıların sayısı yaklaşık 140 bindir (Malatyalı nüfusun %10).

5. Akçadağ, sosyoekonomik gelişmişlik bakımından Türkiye’deki 872 ilçe arasında 675, Malatya’daki 13 ilçeden ise 8. sıradadır.

6. Yıllık nüfus artışı %-5,5’dir. Yani hızla nüfus kaybetmektedir. Son 30 yılda nüfusunun yarısını kaybetmiştir.

7. Yoksulluk oranı Türkiye’de %13, Malatya’da  %19 iken Akçadağ’da %24’dür.

8. Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir’den sonra en fazla işsiz sayısına sahip ilçemizdir.

9. Akçadağ’ın orman varlığı yaklaşık %7 olup Malatya (%15), Türkiye (%27) ve Dünya (%30) ortalamalarının oldukça altındadır.

10. Akçadağ’ın öncü sektörleri; Tarımsal ve Madensel Sanayi (Kayısı ve Mermer İşleme), Tarım ve Hayvancılık (Kayısı Yetiştiriciliği, Büyük baş hayvan ve Tavukçuluk) ile Turizm (Levent Vadisi, Sultansuyu Tarım İşletmesi ve Tohma Vadisi) olarak belirlenmiştir.

Aşağıda sıralanan unsurlar Akçadağ için stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir:

1. İlçe insanının eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, sivil toplumu geliştirmek

2. İlçede kesimler ve kurumlar arası işbirliği ve yönetişim uygulamalarını artırmak

3. İlçede tarımsal sanayiyi geliştirmek

4. Levent Vadisi ve Sultansuyu  turizm potansiyelini harekete geçirmek

5. Mermer İhtisas OSB’yi kurmak ve başarılı bir şekilde yönetmek

6. Yoksulluk ve işsizlik sorununu çözmek ve negatif göçü durdurmak

7. AR – GE, inovasyon ve markalaşma çalışmalarını geliştirmek

8. Kayısı üretiminde kalite ve katma değeri artırmak