150 STK ile Çözüm Sürecine Destek Açıklaması, Malatya, 2014

150 STK ile Çözüm Sürecine Destek Açıklaması, Malatya, 2014