DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
11.2.2017 tarihinde yklendi.
zgrlk Teolojiden zgrlk Pedagojiye


Ben olsam Müslüman Dou’daki bütün mekteplere “eletirel düünme” dersleri koyardm. Bat’nn aksine, Dou bu acmasz mektepten geçmemitir ve birçok zaafmzn kayna budur . 

(A. zzetbegoviç).

 

 

Dünyann çou yerinde, özellikle de Dou ve slam corafyasnda eitim, toplumlar gelitirmek ve özgürletirmekten çok onlar formatlamann bir enstrüman olarak ilev görür. Bu tespit doruysa, böyle bir eitim, icra edildii toplumlar güçlendirmek, özgürletirmek ve yeni bir medeniyetin kurucu unsuru haline getirmek bir yana, tam aksine, varsa böyle bir ihtimali ortadan kaldrma amacna yönelmi demektir.        

Corafyamzn bu marazlardan kurtulmasnda özgürlükçü pedagoji anlaml bir potansiyele sahip olabilir. Fakat özgürlükçü bir pedagoji ancak özgürlükçü bir teoloji üzerine ina edilebilir. slam corafyas, birey ve toplumu özgürletiren bir eitim ina etmek, biz ve ben dengesini kurmak, heroizm, kurtarclk, kahramanclk, kiiye tapnmaclk, lider yüceltisi ve devlet kutsamacl gibi illetlerden kurtulmak istiyorsa öncelikle yapmas gereken ey özgürlükçü bir teoloji ina etmek olmaldr.

Bu, slam dünyas için bir hayat memat meselesidir. Bunun baarlmas, slam adna, dünyada ikinci bir büyük devrime yol açacaktr. Bunu baaramadkça ise ne okuyan, aratran, üreten bir nesil yetitirebilmek ne de salkl bir birey-cemaat ya da devlet-toplum ilikisi gelitirebilmek mümkün olmayacaktr. 15 Temmuz bunu açkça göstermitir. Dindar Anadolu çocuklarndan darbeci üreten hastalkl yaplar maalesef bu çarpk zihniyetten beslenmitir. Oysa Allah, insanlar birbirinin egemeni olsun, birbiri üzerinde otorite kursun ve köleletirsin diye deil özgür, eit ve payda olarak adalet, özgürlük ve güzelliklerle dolu bir dünya kursunlar diye yaratmtr.    

Deerli düünce insan Rasim Özdenören`in isabetle tespit ettii üzere, batda din kültürün bir unsuru iken, biz de kültür dinin bir yansmasdr. Bu tespit, slam corafyasnn ne üretecekse slam`dan yola çkarak ve slam tasavvuru içinde kalarak üretmesi gerektii anlamna gelir. Zira bu topraklarn tarihi, kültürü, sanat, edebiyat, inanc ksaca her eyi slam`la yorulmutur. slam, bu topraklarn can, kan, her eyidir. Bu topraklardan slam` çekip alrsanz geriye pek bir ey kalmaz. slam, bu topraklar için, dier dinlerin kendi corafyalar için ifade ettiinden çok daha fazlasdr.

Bu yüzden bu topraklarda slam, sadece dindarlarn meselesi deildir. O, inanan ya da inanmayan, dindar ya da seküler, sac ya da solcu herkesin ortak meselesidir. O halde yaplmas gereken ey, slam’ en doru ekilde anlamak ve yaadmz çan ihtiyaçlarn dikkate alarak yapacamz yorum ve içtihatlarla slam düüncesini zenginletirmek olmaldr. Özne olan insandr. nsan kendini gelitirdii sürece inancn, toplumunu ve medeniyetini de gelitirir. Bu anlamda slam, corafyamzn bugünkü geri kalmlmzn sebebi deil, Müslümanlarn özne olmaktan vazgeçmesinin yol açt sürecin kurbandr.    

Teolojinin temeli saylan yaratc-insan ilikisini efendi-köle ilikisi olarak gören çarpk din anlay bütün corafyamz etkisi altna alm görünmektedir. Bu ilikinin efendi-köle ilikisi olarak alglanmas, maalesef günümüzde devlet-insan; birey-cemaat; amir-memur; patron-içi; komutan-asker ve daha birçok alanda çarpk itaat anlayn beraberinde getirmitir. Zira Tanr anlay çarpk olan bir toplumun/topluluun her eyi çarpk olur.

Böyle bir kültür ve bu kültürün besledii eitim sisteminde asla okuyan, aratran, sorgulayan, bilim, sanat ve teknoloji üreten nesiller yetimez, yetise yetise efendisinin arksn çran köleler yetitirir. Koca slam dünyasndan bir tek üniversitenin bile dünyada ilk 100 üniversite arasna girememesi; altma yakn slam ülkesinin bir Almanya kadar ekonomi, bir Japonya kadar bilim, bir sviçre kadar inovasyon üretememesi; slam dünyasndaki hukuk, insan haklar ve demokrasi standardnn bir türlü istenilen seviyeye çkamamas ya da corafyamz kuatan yoksulluk, yolsuzluk ve iddet dalgas bu kültürden bamsz düünülebilir mi? Bütün bunlar “üst akl” ya da “yabanc parma” kolayclyla açklayabilir miyiz.

Oysa Kuran’a göre Allah insanlarn/inananlarn velisidir. Yani slam düüncesinde Allah-nsan ilikisi, dier birçok dinde olduunun aksine efendi-köle ilikisi deil, bir velayet ilikisidir. Yani sevgi, dostluk ve yoldalk ilikisi...

M. kbal`in de ifade ettii gibi "slam, insanolunun Allah ile birlikte yapt tarihsel yürüyüün addr". ki özgür varln birlikteliidir burada söz konusu olan... Her ikisinin de özgür olmas Allah` (CC) rabb, insan da abd olmaktan çkarmaz. Hz. Ali`nin dedii gibi köle tanrdan korktuu için ibadet ederken, özgür bir Müslüman Allah`n güvenini, sevgisini ve dostluunu kaybetmekten korktuu için ibadet eder.

Özgürlükçü teolojinin öncülerinden sayabileceimiz M. kbal’e göre Allah’n yaratmas balayp biten bir ey deildir. Yaratma süreci her an devam etmekte ve yaratlm bir varlk olan insann kendisi de bu yaratl serüveninde aktif rol almaktadr. Aadaki iir kbal’in bu konudaki görülerini çarpc bir ekilde ortaya koymaktadr.

 

Sen geceyi yarattn, ben ise lambay yaptm;

Sen çamuru yarattn, ben ise vazoyu yaptm!

Sen ormanlar, dalar ve çölleri yarattn,

Ben bahçeler, balar ve bostanlar yaptm!

Ben ki tatan aynalar yapar,

Ve zehirden iksirini çkarrm.

Bu yüzden slam dünyas öncelikle, Emeviler döneminden itibaren balayan ve baz aratrmaclarn “Kur’an sonras ideoloji” olarak tanmlad, yaratc-insan ilikisini bir velayet ilikisi olmaktan çkarp efendi-köle ilikisi olarak yeniden formatlayan; yönetimin belirlenmesinde demokratik uygulamalar, rza ve katlm artn ortadan kaldran; monariyi (hanedanlk, sultanlk, krallk) merulatran; zulme rza geleneini balatan; hakem devlet yerine hâkim devleti ikame eden; kadn toplumun dna iten; yöneticileri snrsz yetkilerle donatan; uydurma hadislerle dine eklemeler yapan ve dini zorlatrarak insan tabiatyla çatr hale getiren; liyakat ve ehliyet sistemi yerine itaat ve sadakat sistemini kuran; “dinde zorlama yoktur” ayetine ramen irtidat edenin öldürülmesi gibi fikir ve uygulamalar dine sokuturan kültürü sorgulamakla ie balamaldr.

 

Bütün bunlarla yüzlemeden yol almaya çalmak, böyle bir din anlayndan ve bu anlayyla yetien dindar nesillerden bir yarar beklemek ya da bu anlaytan beslenen hastalkl yaplar sadece suçlamakla megul olmak, eer ikiyüzlülükten, illüzyon sevdasndan ve bu uyku transn devam ettirme arzusundan kaynaklanmyorsa cehaletten kaynaklanyor demektir. Bu yüzden, bu marazlardan kurtulmak ve yeni bir ina süreci balatmak istiyorsak yaplmas gereken ey, bir zamanlar baardmz ekliyle yeniden özgürlükçü bir teoloji ve ondan beslenen özgürlükçü bir pedagoji ina etmek olmaldr. 

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 4195 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378759 Kii - u An :10 Kii Online - Sitemizi Bugn :57 Kii - Dn :279 Kii - Son Bir Hafta :1709 Kii - Son Bir Ay :9210 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.