DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
20.10.2016 tarihinde yklendi.
nsan Ne ile Yaar, Tolstoy


Anna Karenina ve Sava ve Bar gibi dünya edebiyatna kazandrd bayaptlarla tannan Rus romanc Lev Nikolayeviç Tolstoy, yaamnn son otuz ylnda din, devlet, toplum, birey, özgürlük gibi kavramlar üzerine younlam ve bu konularda eserler vermitir. Bu döneme ait olan "nsan Neyle Yaar?" kitabnda insan yaamna dair hayati sorular sorarken, bu sorular iyilik-kötülük; yaam-ölüm, harislik-kanaatkarlk benzeri kartlklar temel ald ahlaki bir çerçevede yantlar. Bu ibret verici meselleri didaktik bir tarzda kaleme alan Tolstoy ayn zamanda ksa öykü yazma konusundaki becerisini de gözler önüne serer.

Zengin bir ailenin çocuu olarak dünyaya gelen Tolstoy, hayatn hakikati aramakla geçirdi. Bu aray öyle güçlüydü ki ona yaklaabilmek için sonunda yaad refah dolu hayattan tamamen vazgeçip yoksul halkn arasna kart.

Yalnz bir sanatç deil, bir hakikat araycsnn en çarpc hikâyeleri bu kitapta bir araya geldi.

Bu kitap gerçekle ilikinizde bir balangç olabilir.

Yüce yaratc, insanlar birbirinden ayr ayr yaamalarn deil de birlik halinde yaamalarn istediinden fert olarak kendi ihtiyaçlarn deil de birbirlerinin ihtiyaçlarn görebilecek güçler bahetmitir insanoluna. Tanr, görevi olmasna karn yeni doum yapm bir annenin ruhunu, acma duygusuna yenik dütüü için alamadan dönen ölüm meleini üç ey örenmesi için insan suretine büründürerek dünyaya gönderir:
nsann içinde ne barndrdn ören nsana neyin verimediini ören nsann ne ile yaadn ören

Bu üç bilgiyi örendiinde, yani insan tandnda melek yaratcsnn sonsuz merhametini de örendii için tekrar göe yükselir.

 

Bu kitapta Tolstoy insana bir eyler öreten, ders veren baz hikayeler anlatyor. Kitabn balangc isminden de anlald gibi nsan Ne le Yaar?

Simon adl bir tüccar ailesiyle küçük bir kasabada yayordu. Durumlar pek de iyi deildi. K gelmiti ve snacak bir deriye ihtiyaçlar vard. Adam ayakkab tamircilii yapyordu. Bunu alabilecek kadar paras yoktu. Adam borç verdii köylülerden parasn alrsa deriyi alabileceini düündü. Fakat köydeki kiiler Simon`a paralarnn olmadn söylediler. Simon çok üzüldü. Elindeki parayla bir meyhaneye girdi ve arap ald. Meyhaneden çkta; kilisenin önünden geçerken, çplak bir adam gördü. Adamn üstüne bir eyler giydirdi, adam alp evine götürdü. Adamn kars bata bu adama yaknlk göstermedi; ama sonra adama alt. Adam geldiinden beri ilk kez gülümsemiti. Simon buna çok ard. Adam, Simon`la birlikte ayakkabcda çalmaya balad. Adamn ad Michael`di.

Bir gün dükkanlarna zengin bir adam geldi. Ayakkab diktirmek istedi. Michael adama bakarak ikinci kez gülümsedi. Michael çok çalkand ve ustasn geçmeye balamt; fakat bu adama, ayakkab yerine terlik dikti. Simon bunu görünce çrana çok kzd. Biraz sonra zengin adamn yardmcs geldi ve adamn öldüünü, ayakkab yerine terlik dikilmesi gerektiini söyledi. Simon ve ei buna ok oldular.

Baka gün ise Simon`un evine ikiz kzlar olan bir kadn geldi. Michael bunu görünce üçüncü kez gülümsedi. Kadn, Simon`un eine bu kzlarn kendi öz kzlar olmadn söyledi. Kzlar için ayakkab diktirmek istedi. Michael kadn gittiinde birden melek ekline girdi. Simon ve ei ok oldu. Michael aslnda kendisinin bir melek olduunu, tanrya kar geldii için cezalandrldn söyledi. Tanrnn gerçekleri görmesi için ve baz sorularn cevabn bulmas için, dünyaya gönderdiini söyledi. Ve artk kendisi o sorularn cevaplarn bulmutu.

Simon `un einin kendisine merhametli davranmasyla sevgiyi anladn, zengin adam dükkana geldiinde; arkada ölüm meleini yannda görüp gülümsediini ve ikiz kzlar gördüündeyse insann tek yaayamayacan anlamt. Bunlardan sonra artk gitmesi gerektiini söyledi ve kayboldu...

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 1 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378714 Kii - u An :4 Kii Online - Sitemizi Bugn :12 Kii - Dn :279 Kii - Son Bir Hafta :1664 Kii - Son Bir Ay :9165 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.