DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
17.4.2016 tarihinde yklendi.
Hamido ve zaln Hatrlattklar

 

 

Biri siyasette kiilikli duru ve cesaretin, dieri ise vizyon sahibi olmann ve dönüümcü liderliin sembolü oldu. Her ikisi de siyaset tarzlaryla yaadklar döneme damgasn vurdu. Birisi 17 Nisan 1978’de, dieri ise 17 Nisan 1993’de hakka yürüdü.

 

Doduklar ehir açsndan bakldnda ise her ikisi de Battalgazi, Daniment Gazi, Niyazi Msri, Somuncu Baba, Fethi Gemuhluolu, Sait Çekmegil, emsi Belli ve Ahmet Kaya gibi Malatya corafyasn ve insan karakterini mayalayan ve bu topraklar Selçuklu dönemindeki adyla Darur Rif’atyani yüksek irtifal insanlar diyar yapan düünce ve aksiyon insanlarmzn bugüne uzanan halkalar oldu.

 

Hamit Fendolu, nam- dier Hamido… 27 Mays darbesi sonrasnda gösterilere katld ve Demokrat Parti, Bayar ve Menderes’i destekledii için idamla yargland. XIII. Dönem Malatya Milletvekili seçildi. 1975’de Malatya’da yaanan toplumsal olaylar sebebiyle bir süre Gürün’de cezaevinde yatt. 11 Aralk 1977 yerel seçimlerinde bamsz Malatya Belediye Bakan seçildi. Seçildikten yaklak 4 ay sonra 17 Nisan 1978’de ülkeyle ilgili karanlk hesaplarn gerçekletirmek isteyen er güçler tarafndan gönderilen paket bombann elinde patlamas sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte hayatn kaybetti.

 

Hatalar olmu mudur? Çok büyük bir ihtimalle elbette olmutur.  Ancak Hamido, Malatya ve Türkiye siyaset tarihine tarz, duru ve cesaret sahibi bir siyaset adam olarak geçti. Basit çkarlar uruna kimseye eyvallah etmedi, siyaseten adam satmad, ayak oyunlar yapmad, her artta hep haktan ve halktan yana durdu. Siyasette özü sözü bir olmay ve kimsenin karsnda eilip bükülmemeyi ilke edinmiti. Tpk kudretli Osmanl padiahlarna kar hakk söylemekten perva etmeyen, gördüü yanl karsnda susmayan, bütün bunlarn karl olarak görmedii ikence kalmayan, yaamnn 20 yln sürgünlerde geçiren ve 70’li yalarnda sürüldüü Limni adasnda ayaklarndaki bukalar (pranga) ile mezara gömülen hemerisi Niyazî-i Msri gibi…

 

Turgut ÖZAL, halkn tanmlamasyla sivil, dindar ve demokrat cumhurbakan…

 

Hiç üphe yok ki, cumhuriyet tarihimiz boyunca bu tanmlamay en çok hak eden insanlarmzdan biriydi Özal… Bu tanmlama aslnda ülkemiz için bir “model insan” tanmlamasdr ayn zamanda. Bu kadim corafyann tarihsel yürüyüünü devam ettirebilecek siyaset insanlarnn olmazsa olmaz kimlik kodlar: Sivil, dindar ve demokrat…

 

Militarizmden, tepeden inmeci yaklamlardan, vesayet ve darbelerden, oligarik denetimcilikten bunca çekmi bir ülke için ne kadar da anlamlyd sivil ve demokrat bir durua sahip olmak...

 

Ne kadar da anlamlyd dinlerle yorulmu, slam’n sancaktarln yapm bir corafyada dindar olmak ve kendini bu topraklarn kan, can, kültürü, sanat, medeniyeti ksacas her eyi olan slam’a atfetmek. Ne kadar da anlamlyd bu topraklarda ne yaplacaksa bunu mutlaka slam’dan yola çkarak yapma iradesine sahip olmak…

 

Özal, 12 Eylül öncesinde DPT Müstearl ve Babakanlk Müstearl, sonrasnda ise Bülent Ulusu hükümetinde babakan yardmcl yaptktan sonra 20 Mays 1983`de Anavatan Partisi`ni kurmu, daha birkaç ay geçmeden 6 Kasm 1983`de gerçekletirilen seçimlerde partisini tek bana iktidara tam ve babakan olmutu.

 

Zor bir dönemdi. Darbe sonrasyd. 12 Eylül, ülkenin ve milletin üzerinden silindir gibi geçmiti. Kudretli generalleri raz etmeden bir ey yapmann mümkün olmad yllard. Dou bloundaki deiimler henüz balamamt. Ülkede devletçi ve kapal bir ekonomi hüküm sürüyordu. Özal, ite böyle bir ortamda Babakan olmutu. Bütün bu olumsuzluklara ramen ülkede büyük bir dönüüme imza att.

 

Ülke vizyoner ve dönütürücü liderlikle onun döneminde tant. Özgürlüklerin önü açld. Düünce özgürlüü, teebbüs özgürlüü, din ve vicdan özgürlüü… Düünen insann banda “demoklesin klc” gibi sallanan TCK’nn 141, 142 ve 163 maddeleri onun döneminde kaldrld. TBMM’de nsan Haklar Komisyonunun kurulmasn salad. BM tarafndan hazrlanan kence ve Kötü Davranla Mücadele Sözlemesine imza koydu. 1987’de AHM’e bireysel bavuru hakkn kabul ederek, AHM’i hukuk sistemimizin parças haline getirdi, ayn yl AB’ye tam üyelik bavurusunda bulundu.

 

Cesurdu, ülkesiyle ilgili hayalleri vard, insanna güveniyordu, hogörülüydü, ülkesinin bütün eilimlerini partisinin çats altnda bir araya getirmiti. Her düünceden entelektüelle sabahlara kadar süren tartmalar yapard. Bugün yeni Türkiye’den bahsedebiliyorsak, hiç üphe yok ki bu, T. Özal ile balamt.

 

O’nun döneminde ülke kapal ekonomiden piyasa ekonomisine geçmi ve darya açlmt. ktidarda bulunduu 1983-1991 döneminde Türkiye ekonomisi hzl bir büyüme gerçekletirmiti. Radyo ve televizyon üzerindeki devlet tekelini kaldrm ve ülkeyi renkli televizyonla tantrmt. Bilgisayar kullanm yaygnlam, haberlemede devrim yaplm, otoyol yatrmlar hz kazanm, telefona ve elektrie kavumayan köy kalmamt. Bir taraftan Anadolu insannn potansiyelini harekete geçirirken, dier taraftan gümrükleri indirerek devlet beslemesi iadamlna son vermiti.

 

Ekonomik büyümenin canl olduu 1950-1980 döneminde dünya ihracat 33 kat artmken Türkiye’nin ihracat sadece 11 kat artabilmiti. Oysa Özall yllar olan 80-88 döneminde dünya ihracat %40 artarken Türkiye’nin ihracat %300 artmt. hracatmz 6-7 yl içinde 3 milyar dolardan 12 milyar $’a çkm, döviz rezervi 1 milyar $’dan 12 milyar $ yükselmi ve Türkiye döviz korkusunu yenmiti.

 

Ksacas Özal, bu ülkede Anadolu insannn öne çknn addr. Özal, Malatya insannn Türkiye siyasetine damga vuruunun addr. Özal,  sa sol, Alevi Sünni, Türk Kürt demeden bütün Anadolu insann kucaklamann addr. Özal, kimsenin “öteki” olmad, “kutuplatrmann” bir yöntem olarak kullanlmad bir Türkiye’nin addr. Özal, Türkiye’nin yasaklar ülkesi olmaktan kurtuluunun addr. Özal, siyasette vizyonerlik, dönütürücü liderlik ve hogörünün addr.

 

Siyasete ve yaad topraklara kiilikli duru, cesaret ve vizyoner liderlik adna çok ey katm bu iki insanlarmzn miraslarn sürdürmeyi diliyor ve her ikisini de rahmetle anyorum. Ruhlar ad olsun…

 

igezer@hotmail.com

igezer@ibrahimgezer.com.tr

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 4292 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378809 Kii - u An :11 Kii Online - Sitemizi Bugn :107 Kii - Dn :279 Kii - Son Bir Hafta :1759 Kii - Son Bir Ay :9260 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.