DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
9.1.2015 tarihinde yklendi.
Hzn ayna girerken

 Bin kez mazlum olsan bile bir kez zalim olma (Hz. Ali)

Adalet, özgürlük ve meruiyet aray için yola çkan Peygamber torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’nn kzgn çöllerinde günlerce aç ve susuz brakldktan sonra Yezit ve adamlar tarafndan hunharca ehit edilmesi slam dünyasnda silinmesi mümkün olmayan derin izler brakmtr. Öyle ki; yaanm hiçbir ahadet, O’nun ahadeti kadar hüzne yol açmam, hiçbir ac, O’nun acs kadar yakc olmam, hiçbir yas O’nun yas kadar uzun tutulmamtr.

slam corafyasnn her ülkesi, her ehri ve her hanesi; Alevi’si, Sünni’si, Türk’ü, Kürd’ü, Arap’ ve Acem’i Hz. Hüseyin ve arkadalarnn taziyesini kendi taziyesi kabul etmi, O’nun acsn kendi acs bilmi, taziye için gelenlere aure ikram etmi ve O’nun hatrasn yaatmak için oluna Hüseyin, kzna Zeynep adn koymutur.  

te bu yüzden Muharrem ay, bir hüzün aydr. Öyle bir hüzün ki; bütün slam corafyasn kuatm, yüzlerce yl sürmü, kuaktan kuaa aktarlm ve “Ben, hüzün peygamberiyim” diyen yüce peygamberin ümmetini “Hüzün Ümmeti”ne, slam corafyasn ise “Hüzün Corafyas”na dönütürmütür. Belki de bu yüzden ediplerimiz, hikâyelerine “Ne çok ac var” (C. Zarifolu) diye balam, airlerimiz ise “Hüzün ki en çok yakandr bize, belki de en çok anladmz” (H. Yavuz) eklinde iirler kaleme almtr.         

te bu yüzden Muharrem ay, bir ahadet aydr. Öyle bir ahadet ki; tüm nesillere ve çalara bir çar olmu, Hüseynî bir duruun, Hüseynî bir kyamn ve Hüseynî bir ahadetin nasl olmas gerektiini bütün dünyaya göstermitir.  

te bu yüzden Muharrem ay, bir direni aydr. Öyle bir direni ki; Hz. Hüseyin’in ahsnda bütün zalimlere, despotlara, tiranlara, diktatörlere, nemrutlara, firavunlara ve yezitlere yönelmitir. Bu yönüyle Muharrem ay, “Kimden gelirse gelsin zulme kar, kim olursa olsun mazlumdan yana” bir duruun Hz. Hüseyin nezdinde tüm insanla gösterildii bir aydr.

te bu yüzden Muharrem ay, bir aray aydr. Bu aray; adalet ve özgürlük aray, ahlak ve onur aray, izzet ve eref aray, meruiyet ve hukuk araydr… Eer Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin,  bu hakszlklara bayrak açmasa ve bu onurlu yolculua çkmasayd, kendisinin de ifade ettii gibi belki de ondan sonra slam dünyasnda hiç kimse buna cesaret edemeyecekti.

Yine Muharrem ay, Hz. Hüseyin’in, dedesinin torunu olduunu ispatlad aydr. O’nun dedesi ki: “La ilahe illallah” mesajyla yola çkm, anlamn buharlat, adalet güneinin söndüü, irkin her yan kuatt bir dönemde tevhit, adalet, özgürlük, ahlak ve onur aray balatm ve insanln tarihte baka bir örneine ahit olmad bir deiim ve dönüümün öznesi olmutu.  

…ve bizler bir devrim nasl gerçekletirilir, bir toplum nasl dönütürülür, koca bir dünya nasl deitirilir ondan örenmitik. Komusu açken tok yatmamay; özü sözü bir olmay; her zaman mazlumun yannda yer almay; çile, ikence ve zorluklar karsnda salam durmay; kamu görevine ceketiyle gelip ceketiyle gitmeyi biz hep o büyük muallimden ve O’nun arkadalarndan örenmitik. 

Günümüz söz konusu olduunda ise Muharrem ay; bir hüzün ve taziye ay olmasnn yan sra bir bar, dayanma ve kucaklama aydr. Bu yönüyle hiçbir taziye Hz. Hüseyin’in taziyesi kadar slam toplumunun farkl kesimlerinin bir araya gelmesine, bulumasna, birbirine ikramda bulunmasna ve dayanma içine girmesine vesile olmamtr. Bu anlamda, Hz. Hüseyin, Ümmet-i Muhammed için bir örnek ve bir öncü olmaya, bir muallim ve mücahit olmaya ve ahadetiyle slam corafyasn mayalamaya devam etmektedir.

Hicri 61, Miladi 680 tarihinde Hz. Hüseyin ve arkadalarnn ahsnda temayüz eden bu adalet, özgürlük ve hukuk aray insanlk tarihinde ne bir ilk ne de sondur. Bu arayn kökleri “Ben sizin Rabbiniz deil miyim?” sorusuna verilen “Evet” cevabna kadar uzanr ve ilk ilhamn Hz. Âdem’in çocuklar Habil ile Kabil arasndaki mücadeleden alr.

…ve devam eder büyüyerek, gürleerek ve güçlenerek. Peygamberlerle devam eder, salihlerle devam eder, ehitlerle devam eder, büyük ideal insanlaryla ve dava adamlaryla devam eder. Her Nemrud’un karsna bir brahim, her Firavun’un karsna bir Musa, her Ebu Leheb’in karsna bir Muhammed ve her Yezid’in karsna bir Hüseyin çkar ve bu aray devam eder.

te bu adalet ve anlam aray, dün olduu gibi bu gün ve bugünden sonra da devam edecektir. Ta ki yeryüzünde fitne kalmayncaya kadar; Ta ki son kz çocuu topraa gömülmekten kurtarlncaya kadar; Ta ki bütün zalimlere, müstekbirlere, karunlara ve küresel baronlara hesap soruluncaya kadar; Ta ki son aç doyurulana, son esir özgürlüüne kavuturulana, son mazlumun yüzü gülene kadar; Ta ki Alevi’si, Sünni’si; Kürd’ü, Türk’ü; kadn, erkei; fakiri ve zengini bu kadim topraklarda mutlu ve bahtiyar bir ekilde yaayncaya kadar; Ta ki bütün dünyada rkçln kökü kazlp ayrmcln önü alnncaya; “ötekinin” ve “ötekiletirmenin” olmad bir dünya kuruluncaya ve bu topraklar yeniden bir selam yurdu, bir bar adas ve bir esenlik vadisi oluncaya kadar…

Selam olsun, bu aray balatanlara, sürdürenlere ve sürdürecek olanlara!..

Tüm dostlarn hicri yln, hicretini ve muharremini tebrik ederim. 

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 4242 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378808 Kii - u An :10 Kii Online - Sitemizi Bugn :106 Kii - Dn :279 Kii - Son Bir Hafta :1758 Kii - Son Bir Ay :9259 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.