DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
7.2.2016 tarihinde yklendi.
Uluslararas Hakemli Dergilerde Yaymlanan Makaleler

 

BLMSEL YAYINLAR (Alnan Toplam Atf Says: 814)

 

A.    Uluslararas hakemli dergilerde yaymlanan makaleler

A1. Gezer, ., H. Hacseferoullar ve F. Demir, "Some Physcial Properties of Hachalilolu Apricot Pit and its Kernel", Journal of Food Engineering, Vol. 56. pp. 49-57, (2002).

 

A2. Gezer, ve S. Dikilita,  "The study of Work Process and Determination of some    Working Parameters in an Apricot Pit Processing Plant in Turkey". Journal of Food Engineering, Vol. 53, pp. 111-114, (2002).

 

A3. Gezer, ., M.  Acarolu ve H. Hacseferoullar,  “Use of Energy and Labour in Apricot Agriculture in Turkey”, Biomass and Bioenergy, Volume 24, pp. 215-219, (2003).

 

A4. Hacseferoullar, H., M. Acarolu ve . Gezer,  “Determination of the Energy Balance of the Sugar Beet Plant”, Energy Sources, Vol.25. No.1. pp. 15-22, (2003).

 

A5. Hacseferoullar, H., . Gezer, Y. Bahtiyarca ve  H.O. Menge , “Determination of Some Chemical and Physical Properties of Faba Bean” Journal of Food Engineering, Vol. 60, pp. 475-479, (2003).

 

A6. Erdoan, D., M. Güner., E. Dursun ve . Gezer, “Mechanical Harvesting of Apricots”, Biosystem Engineering, Vol. 85 (1), pp. 19-28, (2003).

 

A7. Hacseferoullar, H., . Gezer, M. Özcan., B. M. Asma, “Post harvest chemical and physical – mechanical properties of some apricot varieties cultivated in Turkey”, Journal of Food Engineering, Vol. 79 Issue: 1   Pages: 364-373. (2007).

 

A8. Polat, R., . Gezer, M. Güner, E. Dursun, D. Erdogan, H.C.Bilim, “Mechanical Harvesting of Pistachio Nuts”. Journal of Food Engineering, Vol. 79, 1131-1135, (2007).

 

A9. Polat, R., M.Güner., E. Dursun., D. Erdoan., . Gezer., H.C. Bilim., “Mecanical Harvesting of Almond with an Inertia Type Limb Shaker”, Asian Journal of Plant Sciences. ISSN 1682 -3974. (2007).

 

A10. Polat, R., Aktas, T., Gezer, ., Atay, U., Bilim, H.C., “Breaking of Apricot Pits by Using a Mechanical System”.  Journal of Applied Sciences, 7 (8): 1158-1163, (2007).

 

A11. Gezer, ., M. Doru., G. Akay., “Gasification of Apricot Pit Shells in a Downdraft Gasifier”. International Journal of Green Energy, 6 (2): 218-227,  (2009).

 

A12. Gezer, ., Hacseferoullar, H., Özcan, M., Aslan, D., Asma, B. M., Ünver, A., “Physico-Chemical Properties of Apricot Kernels”. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. Vol. 2, No.1, 2011pp.1- 13, (2011).

 

A13. Gezer, ., M., Özcan, H. Hacseferoullar, S. Çalr, M., “Some nutritional and physical properties of crab apple (Malus silvestris Mill.) fruit” International Journal of Farming and Allied Sciences (IJFAS) Journal-2012-1-4/101-107 (2012).

 

B.    Ulusal hakemli dergilerde yaymlanan makaleler

B1. Gezer, , 1999. "Kays Aaçlarnda Aaç Ya ve Dal Çap ile Yaylanma Rijitlii Arasndaki likilerin Mekanik Hasat Teknii Açsndan ncelenmesi",   Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Cilt 23, Say Ek 5, Ankara.

 

B2. Gezer, ., E. Dursun,  M. Güner. ve D. Erdoan., 1998. "Kaysnn Mekanik Hasadnda Genlik, Frekans, Hz ve vme ile Sarsma Süresi Arasndaki likilerin Belirlenmesi”, Tarm Bilimleri Dergisi, 4 (1) 52-55, Ankara.

 

B3. Gezer, ., M. Güner., 2000. "Kays Hasadnda Kablolu ve Eksantrik Silkeleyici Kelepçe Balant Noktasnn Hasat Etkinliine Olan Etkisinin Belirlenmesi”. Tarm Bilimleri  Dergisi, 6 (1), 21-24, Ankara.

 

B4. Güner, M., . Gezer., 2001. "Kays Hasadnda El Silkeleyicinin Baz Parametrelerinin Belirlenmesi”. Tarm Bilimleri Dergisi. 7 (1), 5-8, Ankara.

 

B5. Gezer, ,  M. Güner, E. Dursun., 2000. "Baz Sebze ve Meyvelerin Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi". Türk-Koop EKN  Dergisi, Say. 13, 70-75, Ankara.

 

B6. Menge, H. O., C. Ertekin., H. Hacseferoullar., Gezer, ., 2007. Malatya linde Yetitirilen Hachalilolu Çeidi Kaysnn Kuruma Kinetiinin ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21 (42): (2007) 84-88.

 

C.    Uluslararas bilimsel toplantlarda sunulan ve bildiri kitabnda  baslan bildiriler

C1. Gezer, ., F. Demir., 1999. "A Research on the Determination of  Some Parameters Related to Mechanical Harvest of Apricot,". 99-PM-018. 7th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Bildiri kitab, 79-83,  Adana.

 

C2. Gezer, ., S.Dikilita., 1999.  "A Research on the Study of Work Process Determination of the Work Efficiency and work Effectiveness of Processing Units in a Dry Apricot Processing Plant". 99-FPE-132. 7th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Bildiri kitab, 592-595, Adana.

 

C3.  Gezer, , 2001. "Determination of Some Fruit, Tree and Machine Characteristics in terms of Mechanical Apricot Harvesting in Turkey" 12th International Symposium on Apricot Culture and Decline, September 10-14, Avignon, France.

 

C4. Gezer, I., S. Atay ve E. Aydemir., 2002."Determination of Agricultural Structure And Mechanization Properties In Malatya Region". 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Kuadas. 

 

C5. Gezer, I., S. Atay ve E. Aydemir., 2002. "Determination of Structural Situation and Mechanization Properties of Apricot Farms in Malatya Region".8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Kuadas.      

 

C6. Erdoan, D., M. Güner, E. Dursun ve . Gezer, 2002. "A research on Possibilities of Using of a Branch Shaker with Inertia Mass in Apricot Harvesting in Turkey". 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Kuadas.

 

C7. Acarolu, M., . Gezer., 2004. “Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Biomass                      Enerjinin Gelecei”. 2nd World Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Production, Rome.

 

C8. Çalr, S., H. Hacseferoullar., . Gezer., 2005. “Specific Energy Consumption at Vertical Line Shaft Turbine Deep Well Irrigation Pumping Plants”. 9. Uluslar aras Tarmsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi. zmir, Turkey

 

C9. Burke, D., . Gezer., P. Bilsborrow., G. Akay., 2006. “Agro-process intensification”. 17th International congress on chemical and process engineering, J1, 0384.  27-31 August 2006. Prague, Czech Republic

 

 

C10. Gezer, ., H. Hacseferoullar., C. Aydn., M. H. Sonmete., S. Çalr., H. O. Mente., 2008. Physical and Mechanical Properties of Pits of Some Apricot Varieties. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. 14-17 October 2008.

 

C11. Tekin, M., Karahan, M., Gezer, ., Patr, S., 2009. Meslek Yüksekokulu Örencilerinin Biliim Teknolojileri Bilgi Düzeylerinin Çeitli Deikenler Açsndan ncelenmesi. I. Uluslararas 5. Ulusal Meslek Yüksekokullar Sempozyumu. Selçuk Üniv. Konya.

 

 

D.    Ulusal bilimsel toplantlarda sunulan bildiriler

D1. Gezer, ., 1998. "Kaysda Farkl Hasat Yöntemlerinin Hasat Etkinlii Ve Baars Açsndan Karlatrlmas," Tarmsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Bildiri CD’ si Hasat 3. doc, Tekirda.

 

D2.  Gezer, ., 1998. “Kays Tarmnda Kullanlan Mekanik Sistemler”. 1. Kays uras, Kays Aratrma ve Gelitirme Vakf, Malatya.

 

D3. Gezer, ., F.Demir., 1998. "Mekanik Kays Hasadnda Dal Uzunluunun Hasat Etkinlii  Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi". Tarmsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi CD’ si Hasat 4. doc,Tekirda.

 

D4. Gezer, , 1998. "Mekanik Meyve Hasadnda Kullanlan Baz Sarsc Sistemler". Tarmsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi CD’ si Hasat 5.doc,  Tekirda.

 

D5. Gezer, ., 1998. "Mekanik Meyve Hasadnda Kullanlan Toplama Sistemleri ve Tutma Platformlar". Tarmsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi CD’ si Hasat 6. doc, Tekirda.

 

D6. Gezer, , 2000. "Kays Tarmnda Mekanizasyon Uygulamalar, Sorunlar ve Alternatif Proje Önerileri". Tarmsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi, Bildiri kitab, 73-78, Erzurum.

 

D7. Gezer, ., S. Atay, E. Aydemir., 2001. "Malatya lindeki Tarm Makinalar malat Sanayiinin Durumu Ve Sorunlar". Tarmsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi, Bildiri kitab, 47-52,  anlurfa.

 

D8. Gezer, ., 2001. "Türkiye’de  Mekanik Meyve Hasadnn Durumu". Tarmsal Mekanizasyon   20. Ulusal Kongresi, Bildiri kitab, 251-256, anlurfa.

 

D9. Gezer, ., M. Özcan., M. Yamurlu., 2003. “Meslek Yüksekokullarnn Yükseköretimdeki Yeri, Önemi ve Sorunlar”. II. Ulusal Meslek Yüksekokullar Sempozyumu. zmir.

 

D10. Yldz, M.U, H. Hacseferoullar, M. Acarolu, S. Çalr, . Gezer., 2006. “Konya Bölgesindeki Kabak Çekirdei Üretiminde Enerji Bilançosunun Belirlenmesi” 23. Ulusal Tarmsal Mekanizasyon Kongresi. Çanakkale.

 

D11. R. Polat., M. Güner., E. Dursun., D. Erdoan., . Gezer., C. Bilim., 2007. Badem Meyvesinin Mekanik Hasadna Yönelik Baz Hasat Kriterlerinin Belirlenmesi. Tarmsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi 5-7 Eylül 2007 Kahramanmara.

 

 

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 1819 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378698 Kii - u An :6 Kii Online - Sitemizi Bugn :275 Kii - Dn :180 Kii - Son Bir Hafta :1899 Kii - Son Bir Ay :9364 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.