DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
18.4.2011 tarihinde yklendi.
Malatya Vizyon 2003 Raporu Akland

Yazarlar: Prof. Dr. brahim GEZER, Kalknma Bakanal statistik ve Veri leme Daire Bk. emsettin ÖZCAN, Eitim Yöneticisi Orhan TURULCA, Endüstri Müh. Kemal ÖZBUDAK, Maden Müh. Aydan AKSOAN, TSO Gn. Sektereteri Sait KABADAYI

 

MALATYA VZYON 2023 

Deerli Basn Mensuplar;

Eitimci, akademisyen, iadam, kamu görevlisi hemen her meslekten çok sayda arkadamzn bir araya gelerek kurduu bir STK olan BLSAM; eitim, kültür ve sosyal sorunlar bata olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten ve projeler gerçekletiren bir sivil toplum kuruluudur. 

BLSAM’n temel amac; eitim, kültür ve sosyal sorunlar alannda etkinlikler düzenlemek, projeler gelitirmek ve bu yolla bata ilimiz olmak üzere ülkemizdeki entelektüel, sosyal ve kültürel sermayenin geliimine katk salamaktr.

Bu kapsamda yaadmz ilin sorunlarnn çözümüne katk salamak, geliimine yardmc olmak ve bu konuda sistematik çalmalar yürütmek amacyla BLSAM Aratrma Merkezi bünyesinde Malatya Kent Aratrmalar Birimi Merkezi (MAKAM) oluturulmutur. Bu birim tarafndan ilimizle ilgili olarak aadaki projeler yürütülmektedir.

 1. lgili kii ve kurumlarn katlmyla ilimizin sorunlarnn tartld “Forum Malatya”  çaltaylar,
 2. limiz ve ülkemizle ilgili temel sorunlarn yerel ve ulusal boyutlaryla tartld “Ulusal Malatya Sempozyumlar”,
 3. Yine ilimiz bata olmak üzere ülkemizde kültürel canlln salanmas, yazar ve edebiyatçlarmzn eserlerinin deerlendirilmesi amacyla oluturulan “BLSAM Yaynlar”,
 4. limiz ve ülkemizdeki akademisyen, yazar ve entelektüellerin aratrma sonuçlar ve makalelerini deerlendirmek üzere hakemli olarak yaymlanmaya balanan uluslararas “Birey Toplum Sosyal Bilimler” dergisi ve
 5. limizin sosyoekonomik ve sosyokültürel sorunlarnn aratrld, tartld ve rapora dönütürüldüü “Aratrma Raporlar” dizisi projeleri BLSAM Malatya Kent Aratrmalar Birimi tarafndan yürütülmektedir.

Elinizdeki çalma, bu birim tarafndan yürütülmekte olan “Aratrma Raporlar” serimizin ikinci çalmasdr. Bildiiniz gibi bu serinin ilk çalmas olan “Malatya Kays Raporu”muz 2009 ylnda yaymlanmt. 

Malatya Vizyon 2023” balkl bu raporumuz ülkemizde bir il ile ilgili olarak bir STK tarafndan bu boyutta hazrlanan ilk rapor olma özellii tamaktadr. limizle ilgili çok sayda veri, analiz, deerlendirme, tespit ve projeksiyon içeren bu raporun dier bir özellii ise katlmc bir yaklamla hazrlanm olmasdr. Raporun hazrlanmas sürecinde ilimizden konuyla ilgili yaklak 100 kiiyle gruplar halinde görüülmü ve raporun baz bölümleri beraberce olgunlatrlmtr.

Yaklak iki yllk bir youn çalma süreci sonunda hazrlanan bu rapor 96 tablo, 17 ekil ve 3 harita, 20 bölüm ve 190 sayfadan olumakta olup aada ad ve soyad belirtilen kiiler tarafndan hazrlanmtr.   

 • Prof. Dr. brahim GEZER (Öretim Üyesi)
 • emsettin ÖZCAN  (TÜK Malatya Bölge Eski Müdürü)
 • Orhan TURULCA  (Eitim Yöneticisi)
 • Kemal ÖZBUDAK (Özel Sektör Temsilcisi)
 • Aydan AKSOAN KORKMAZ (Ör. Grv. Maden Yüksek Müh.)
 • Sait KABADAYI  (TSO Genel Sekreteri)

Malatya Vizyon 2023 raporu, Malatya linin Genel Özellikleri; Malatya’nn Stratejik Unsurlar; Malatya’nn Gerçekletirdii Önemli Projeler; Malatya’da Eitim, Kültür, Çevre ve Orman; Malatya’da Tarm, Sanayi ve Hizmetler Sektörü; Malatya’da Ulam ve Altyap; sizlik, stihdam, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler; Malatya’nn Geliim Eksenleri ve Öne Çkan Sektörler; Malatya 2023 Vizyon Önerisi; Malatya SWOT Analizi ve Malatya çin Proje Önerileri gibi bölümlerden olumaktadr.  

Raporun bask giderleri Frat Kalknma Ajans tarafndan karlanmtr. Bu vesileyle bata FKA Genel Sekreteri Fethi Altunyuva Bey bata olmak üzere Frat Kalknma Ajans yetkililerine, Forum Malatya toplantlar katlmclarna, lhami Polat, Esma Gözalc, sa Akgül ve Fatih Doan’a ve rapora emei geçen herkese teekkür ederim.

Saygyla kamuoyuna duyurulur.

BLSAM Yönetim Kurulu Adna…                                               

Prof. Dr. brahim GEZER,  Yönetim Kurulu Bakan

 

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 2778 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378765 Kii - u An :16 Kii Online - Sitemizi Bugn :63 Kii - Dn :279 Kii - Son Bir Hafta :1715 Kii - Son Bir Ay :9216 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.