DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
17.9.2013 tarihinde yklendi.
Akada Gelecek Stratejileri Raporu Akland

BLSAM tarafndan hazrlanan “Akçada Gelecek Stratejileri Raporu (Akçada Vizyon 2023)” düzenlenen toplantyla kamuoyuna açkland.

BLSAM tarafndan hazrlanan “Akçada Gelecek Stratejileri Raporu (Akçada Vizyon 2023)” düzenlenen toplantyla kamuoyuna açkland. Akçada Halk Eitimi Merkezi ve Akam Sanat Okulu’nda gerçekletirilen toplantya, Akçada lçesi Kaymakam Ramazan Keskin, Akçada Belediye Bakan brahim Koar, BLSAM Yönetim Kurulu Bakan Prof. Dr. brahim Gezer, Malatya Gda Tarm ve Hayvanclk l Müdürlüü Ziraat Yüksek Mühendisi lhami Polat ile Malatya l Kültür ve Turizm Müdür Yardmcs ve Malatya Valilii KUDEB Bakan Levent skenderolu’nun yan sra Akçada lçesi kamu kurum ve kurulularnn müdürleri, sivil toplum kurulularnn temsilcileri ile muhtarlar katld.

Toplantda konuan BLSAM Yönetim Kurulu Bakan Prof. Dr. brahim Gezer, lçe Gelecek Stratejileri Raporlarnn ilki olan Akçada Gelecek Stratejileri Raporunu kamuoyu ile paylamann mutluluunu yaadklarn ifade etti.

Gezer, BLSAM olarak çok sayda rapor çalmalar, sempozyum, çaltay, forum ve konferanslar yaptklarn kaydederek, “BLSAM, eitim, aratrma ve yaynclk bata olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten ve projeler gerçekletiren bir sivil toplum kuruluudur. BLSAM olarak çok sayda rapor çalmalar, sempozyum, çaltay, forum ve konferans çalmalar gerçekletirdik. Bu dorultuda 2011 ylnda Malatya için hazrladmz “Malatya Vizyon 2023” raporumuzdan sonra gündeme aldmz “lçe Gelecek Stratejileri” raporlarmzn ilki olan “Akçada Gelecek Stratejileri” raporunu kamuoyu ile paylayoruz. Bu raporlarmzn da önceki rapor çalmalarmz gibi kamuoyunda gerekli karln bulacana inanyoruz” dedi.

“KENTSEL GELM YOL HARTASI ÇIKARILMITIR”

Merkez ve ilçelerde ayr ayr olmak üzere 12 adet rapor hazrladklarna dikkat çeken Gezer, unlar ifade etti:

“Merkez ve ilçelerimiz için ayr ayr olmak üzere toplam 12 adetlik bir paket halinde hazrlanan bu raporlarn temel amac, il ve ilçelerimizin mevcut duru ve potansiyellerini analiz etmek, kazanm ve sorunlar ortaya koymak ve gelecee yönelik stratejiler gelitirerek, geliim süreçlerine katk salamaktr. lçelerimizin çok sayda sorunu olduu ve bu sorunlarla biran önce ilgilenilmesi gerei raporlarn ortaya koyduu il sonuçlardan biridir. Akçada ile ilgili raporda da ilçenin mevcut durumu ve potansiyeli deerlendirilmi, ilçe vizyonu belirlenmi, ilçenin sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartlm, belirlenen öncelik ve geliim eksenlerine uyumlu olarak ilçe için stratejik amaçlar tespit edilmitir. Bu amaçlarn gerçekletirilmesi için ihtiyaç durulan kentsel geliim yol haritas çkarlmtr.”

“RAPOR, BZLERE BR KILAVUZDUR”

Akçada Belediye Bakan brahim Koar ise, BLSAM ve raporun hazrlanmasnda emei geçenlere teekkür ederek, “BLSAM Yönetim Kurulu Bakan Prof. Dr. brahim Gezer ve deerli arkadalarmz tarafndan hazrlanan rapor kapsamnda lçemizde yaplmas gerekenler, eksiklikleri hep birlikte tespit ederek, Akçada’mz bir yerlere getirmek istiyoruz. Hazrlanan bu rapor bize klavuzdur. Bu klavuz önderliinde çok çok önemli saydmz hizmetleri Akçada’a getirerek, ilçemizin kalknmamlk özelliini silmek istiyoruz” diye konutu.

“MALATYA KAYISI TARIMININ DÖRTTE BR LÇEMZDE YAPILMAKTADIR”

Akçada lçesi Kaymakam Ramazan Keskin de, Akçada lçesi’nin genel yaps hakknda bilgiler vererek, “Akçada, Malatya kays tarmnn dörtte birini üretmektedir. Bu bizim için gurur meselesidir. Geçtiimiz hafta 176 çiftçimize “yi Tarm Ürünü” sertifikas verdik. Bu da çiftçilerimizin gerek hibelerden gerekse de desteklemelerden önemli bir adm oldu. Yine Akçada lçemizde 1 milyon 40 bin kanatl hayvan mevcudu bulunmaktadr ki, bu da alternatif istihdama yönelik iyi bir giriim olacaktr. Öte yandan Osmanl’dan gelen Sultansuyu Tarm letmesi mevcut. Burada da saf kan Arap atlar yetitirilmektedir” ifadelerini kulland.

GEZER, RAPOR HAKKINDA BLGLER VERD

Yaplan konumalarn ardndan BLSAM Yönetim Kurulu Bakan Prof. Dr. brahim Gezer, “Akçada Gelecek Stratejileri” raporu hakknda katlmclara bilgiler verdi.

Gezer, raporun bir sivil toplum kuruluu tarafndan hazrlanm olmas ve bir ilin bütün ilçelerini erle alp, raporlatrmas yönüyle Türkiye’de ilk olma özelliini tadn kaydederek, raporun geçtiimiz günlerde hayatn kaybeden sanatç ve akademisyen Fehmi Kolçak’n hatrasna ithaf edildiini söyledi.

Rapor hakknda bir sunum yapan Gezer, “Akçada’n en önemli zenginlii 1,5 milyona yaklaan kays aac, 30 bin tona yaklaan kuru kays üretimi, 200 milyon ton mermer rezervi ile Levent Vadisi ve Sultansuyu Tarm letmesi’nden kaynaklanan turizm potansiyelidir. Malatya’da üretilen kuru kaysnn yüzde 20’si Akçada’da üretilmektedir. limizdeki yumurta tavukçuluunun yüzde 65’i, tavukçuluun ise yüzde 35’i Akçada’da üretilmektedir. Akçada, sosyoekonomik gelimilik bakmndan Türkiye’de 872 ilçe arasnda 675, Malatya’da 13 ilçe arasnda ise 8’nci sradadr. Akçada, Battalgazi ve Doanehir ilçelerinden sonra en fazla isiz saysna sahip ilçemizdir. Akçada’n orman varl ise yüzde 7’dir” dedi.

Gezer, Akçada lçesi için stratejik amaçlar hakknda ise unlar söyledi: “lçe insannn eitim ve kültür düzeyini yükseltmek, sivil toplumu gelitirmek gerekiyor. lçede kesimler, kurumlar aras i birlii ve yönetiim uygulamalarn artrmak gerekiyor. lçede tarmsal sanayinin gelitirilmesi lazm. Levent Vadisi ve Sultansuyu turizm potansiyelini harekete geçirmek gerekiyor. Mermer ihtisas OSB’yi kurmak ve baarl bir ekilde yönetmek art. Yoksulluk ve isizlik sorunu çözmek ne negatif göçü durdurmak gerekiyor. AR-GE, inovasyon ve Markalama çalmalarn gelitirmek gerekiyor. Kays üretiminde kalite ve katma deeri artrmak gerekiyor.”

Akçada ile ilgili baz veriler aada sunulmutur:

1. Akçada’n en önemli zenginlii 1.5 milyona yaklaan kays aac, 30 bin tona yaklaan kuru kays üretimi, 200 milyon ton mermer rezervi ile Levent vadisi ve Sultansuyu Tarm letmesinden kaynaklanan turizm potansiyelidir.    

2. Malatya’da üretilen kuru kaysnn yaklak %20’si (30 bin ton) Akçada’da üretilmektedir. 

3. limizdeki yumurta tavukçuluunun %65’i; et tavukçuluunun ise %35’i Akçada’da üretilmektedir.

4. Akçada’ il merkezinde ve yurt dnda en fazla nüfus bulunduran ilçemizdir. Dünyadaki bütün Akçadallarn says yaklak 140 bindir (Malatyal nüfusun %10).

5. Akçada, sosyoekonomik gelimilik bakmndan Türkiye’deki 872 ilçe arasnda 675, Malatya’daki 13 ilçeden ise 8. sradadr.

6. Yllk nüfus art %-5,5’dir. Yani hzla nüfus kaybetmektedir. Son 30 ylda nüfusunun yarsn kaybetmitir.

7. Yoksulluk oran Türkiye’de %13, Malatya’da  %19 iken Akçada’da %24’dür.

8. Akçada, Battalgazi ve Doanehir’den sonra en fazla isiz saysna sahip ilçemizdir.

9. Akçada’n orman varl yaklak %7 olup Malatya (%15), Türkiye (%27) ve Dünya (%30) ortalamalarnn oldukça altndadr.

10. Akçada’n öncü sektörleri; Tarmsal ve Madensel Sanayi (Kays ve Mermer leme), Tarm ve Hayvanclk (Kays Yetitiricilii, Büyük ba hayvan ve Tavukçuluk) ile Turizm (Levent Vadisi, Sultansuyu Tarm letmesi ve Tohma Vadisi) olarak belirlenmitir.

Aada sralanan unsurlar Akçada için stratejik amaçlar olarak belirlenmitir:

1. lçe insannn eitim ve kültür düzeyini yükseltmek, sivil toplumu gelitirmek

2. lçede kesimler ve kurumlar aras ibirlii ve yönetiim uygulamalarn artrmak

3. lçede tarmsal sanayiyi gelitirmek

4. Levent Vadisi ve Sultansuyu  turizm potansiyelini harekete geçirmek

5. Mermer htisas OSB’yi kurmak ve baarl bir ekilde yönetmek

6. Yoksulluk ve isizlik sorununu çözmek ve negatif göçü durdurmak

7. AR – GE, inovasyon ve markalama çalmalarn gelitirmek

8. Kays üretiminde kalite ve katma deeri artrmak

 

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 2946 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378820 Kii - u An :22 Kii Online - Sitemizi Bugn :118 Kii - Dn :279 Kii - Son Bir Hafta :1770 Kii - Son Bir Ay :9271 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.