DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
7.2.2016 tarihinde yklendi.
Trkiye Blgenin Merkez lkesidir
Türkiye Bölgenin Merkez Ülkesidir

 

 

Frat Kalknma Ajans Kalknma Kurulu Bakan Prof. Dr. brahim GEZER Ülke TV’de gündemi deerlendirmek için katld programda aadaki deerlendirmelerde bulundu.


 Türkiye artk souk sava döneminin “kanat ülkesi” ya da çok dillendirildii gibi sadece Asya ile Avrupa’y birbirine balayan bir “köprü ülke” deildir. Türkiye tarihi, corafyas ve Ortaasya’dan Ortadou’ya, Balkanlardan Afrika’ya uzanan hinterlandyla bir merkez ülkedir. Hal böyle olunca Türkiye’nin bata Kobani olmak üzere bölgede yaanan olaylara kar kaytsz kalmas beklenemez. 

 

 Dahas bahsi geçen topraklar Irak, Suriye, Filistin ve daha birçok bölgesiyle daha düne kadar tarafmzdan yönetilen, vali atadmz, dedelerimizin memurluk yapt, ninelerimizin memur ei olarak çile doldurduu topraklardr.

 

 Dolaysyla bu olaylar karsnda, tarafsz ya da kaytsz kalmamz mümkün deildir. Bu yönüyle gerek Pemerge’nin geçiine izin verilmesi, gerekse ÖSO’nun bölgeye askeri güç sevk etmesine destek olunmas önemli ve olumlu gelimelerdir. Önümüzdeki günlerde hem bölgeye gönderilen pemerge saysnda hem de ÖSO güçlerinde önemli artlar beklenebilir.

 

 Hiç Kimse Bölgeyi Kendisi Açsndan Dikensiz Gül Bahçesine Dönütürmeye Kalkmamal

 

 Gerek PYD ile Özgür Suriye Ordusu arasndaki ilikiler gerekse kendi ülkemizde HDP ile Hüda Par arasndaki ilikiler dikkate alndnda hiç kimse bölgenin çoulcu yapsn deitirmeye kalkmamal ve bölgeyi kendisi için dikensiz gül bahçesine dönütürme hayallerine kaplmamaldr. Bölge, Türkiye’de dâhil bütün slam corafyasnda olduu gibi çoulcu bir yapya sahiptir ve bu yaps korunmaldr. Zira PYD’nin ÖSO güçlerinin Kobani’ye giriine scak bakmamas, HDP’nin ise Hüda Par’a kar tutumu bu aray akla getirmektedir. 

 

  PYD’nin Esad’a kar yeterli bir tavr almamas ve Özgür Suriye ordusuyla ibirlii yapma konusunda ayak sürümesi Kobani ve bölge halkna çok pahalya mal olmutur. Hatta son anda gelen destek ve yardmlar olmasayd belki de Kobani çoktan dümü olacakt.

 

  Ayrmalar Sadece Küresel Baronlarn ine Yarar  

 

 

Hem Irak hem de Suriye bölünme riskiyle kar karyadr. Hatta Irakta fiili olarak bu gerçeklemi görünmektedir. Oysa bizler medeniyet olarak farkllklarmz zenginlie dönütürme ve farkllklarmza ramen bir arada yaama hususunda engin bir tecrübeye sahibiz. Hatta ürettiimiz en önemli deerin bu olduu bile söylenebilir. Maalesef bugünün sorunlarnn çokluu, dünkü tecrübemizin zenginliine yakmyor.

 

 

  Oysa dünyaya çoulculuu biz örettik. Amerika çoulculuu daha 20-30 yldr sindirmeye çalyor. 1960’l yllarn bana kadar siyahlar otobüslerin ön taraflarnda seyahat edemiyorlard. Baz restoran ve sosyal tesislere giremiyorlard.  Çoulculuk bat için çok yeni bir eyken biz bunu yüzyllardr uyguluyorduk. Biz medeniyet olarak bütün insanlar “ya Müslümanlkta karde ya insanlkta e bilmiiz”. Dolaysyla bu tür bölünmeler hiç kimseye fayda getirmeyecektir. Doru olan, ümmetin çkarna olan, Türkiye’nin çkarna olan, Kürt halknn çkarna olan, bölge halklarnn çkarna olan parçalanmaktan kaçnarak bir ve beraber yol almaktr.

 

  Bölgede herkesin kendisine u soruyu sormas gerekiyor: “Irak’n ya da Suriye’nin 3’e bölünmesi hangi akln ürünüdür, kimin projesidir ya da kimin ihtiyacdr? Herkes bilmelidir ki bu corafyada ortaya çkacak bölünme ve parçalanmalar küresel baronlar ve petrol peinde koanlardan baka kimsenin iine yaramayacaktr. Yine bilmemiz lazm ki bakalarnn aklyla oluturulacak artlar bizden çok bakalarna hizmet edecektir.

 

 Çözüm Süreci Çok Önemli Bir Frsat ve Kazanmdr

 

  Çözüm süreci, Türkiye’nin uzun zamandr yakalad en önemli frsat ve kazanmdr. Sanrm bata halkmz olmak üzere herkes bunun farkndadr. Çözüm sürecinin arkasnda ciddi bir kamuoyu destei var. Bütün bu skntlara ramen süreç devam edecek ve bir ekilde nihayete erdirilecektir. Kolay olmayaca açktr. Kimse bunun kolay olacan beklememelidir. 

 

  Olumsuz baz gelimelere karn ümitlerimizi artracak gelimeler de var. Örnein taraflar çözüm sürecinin sürdürülmesi gerektii konusunda kesin irade beyan ettiler. Hükümet, taviz vermeksizin çözüm sürecini devam ettireceini defaten ilan etti. Abdullah Öcalan kendini ziyaret edenlere sürecin hükümetle birlikte yürütülmesi gerektiini tavsiye etti. Selahattin Demirta Kobani eylemlerinin çözüm sürecine kar bir operasyona dönütüünü ve bunda istihbarat örgütlerinin rol aldn söyledi. Yine HDP çevreleri sokaa çkn çars yapmann yanlln kabul ettiler. Bingöl’de iki polisimizin ehit edildii olay ile Karlova’da yaanan olay knadlar. 

 

 

Dier taraftan kamu düzeni ile çözüm sürecini birbirlerinin alternatifi olarak görmemek lazmdr. Elbette ki kamu düzeni salanmaldr. Kamu düzenini salamakszn bir süreç yürütmeniz, konumanz ve tartmanz mümkün olmaz. Bunlar birbirinin alternatifi deil tamamlaycsdr. Yani hem kamu düzeni salanmal hem de çözüm süreci devam ettirilmelidir...

 

 

  Bütün taraflarn çözüm sürecine halel getirecek hareketlerden kaçnmalar gerekir. Hele hele yaplan gösteri ve eylemlerde yol kesmeler, cam çerçeve indirmeler vs asla kabul edilemez, bunlardan kaçnlmaldr. Bu tür süreçler zor süreçlerdir, herkesin fedakârlk göstermesi lazmdr. Gösterilen fedakârlklar taviz olarak alglanmamaldr. fade edildii gibi çou zaman “Bar yapmak, sava yapmaktan daha zordur”. Hükümetin att admlar artlar gerei dönem dönem yavalasa bile bunu frsat bilip yol kesme, vergi toplama, adam kaçrma vb yöntemleri kullanarak bölgede hâkimiyet kurma çabalarndan vazgeçilmelidir.

 

  90’l Yllara Dönme Riski

 

 

Bölgede HDP ile Hüda Par arasnda cereyan eden olaylar ülke açsndan ciddi riskler tamaktadr. Bu kesimlerin kar karya getirilmesi çabalar var. Bölgede farkl gizli servislerin faaliyetlerinden bahsediliyor. Taraflarn iradesi dnda baz provokasyonlar gündeme gelebilir. Bu anlamda önümüzdeki iki üç hafta çok kritik. Herkesin duyarl olmas ve uyank davranmas lazm.

 

 

 

  Sivil nisiyatif Harekete Geçmelidir

 

 

  Bu süreçte üçüncü sektör dediimiz sivil toplum örgütlerine önemli görevler dümektedir. Sivil toplum ve toplumsal aktörler süreçle ilgili inisiyatif almaldr. Bölgede daha önce aralarnda çatma yaanm taraflar ba baa braklmamaldr. Bölgede balayabilecek muhtemel çatmalarn ülkeyi, karanlk güçlerin ve er odaklarnn cirit att, binlerce insann faili meçhule kurban gittii 90’l yllara döndürme riski tayaca unutulmamaldr.

 

 Bu anlamda akil insanlarn tekrar inisiyatif almalar ve kendi aralarnda bir “izleme kurulu” oluturarak sürece müdahil olmalar önemlidir. Benzer ekilde ülkemizin bu sorunu çözmesini isteyen; bartan yana; Türk – Kürt kardeliinden yana; adalet, özgürlük, ahlak ve onurdan yana bütün kii ve kesimler çözüm ve bar lehine sürece müdahil olmaldrlar.

 

  Bu anlamda özellikle bölgedeki sivil toplum kurulular önemli oranda insifiyatif almaya baladlar. Geçtiimiz günlerde örnein Malatya’da 150’ye yakn sivil toplum kuruluu bir araya gelerek çözüm süreci konusunda ciddi bir iradenin ortaya konulmas gerektii konusunda tavr ortaya koydular. Bu çabalar artrlmaldr. 

 

  Türkiye Bir Periferi Ülkesi Deil

 

Türkiye kyda köede kalm bir periferi ülkesi deildir. Türkiye, bölgesel bir güç olma, küresel bir aktör olma, muasr medeniyetler düzeyinin üzerine çkma, dünyann en büyük ekonomilerinden biri olma gibi ciddi hedefleri olan bir ülkedir. O halde Türkiye bölgede yaanan olaylar karsnda bu vizyona uygun bir pozisyon almaldr. Türkiye’nin bölgesel ve küresel hedeflerini gerçekletirmesi önemli oranda kendi iç sorunlarn adaletli bir ekilde çözebilmesine baldr.

 

 Türkiye bölgesel bir güç, küresel bir aktör olmak istiyorsa bu sorunlar çözmek zorundadr. Türkiye, adalet ve anlam arayna yeni bir ivme kazandrmak istiyorsa bu sorunlar çözmek zorundadr. Millet olarak tarihsel yürüyüümüze kaldmz yerden tekrar devam etmek istiyorsak beraberce bu sorunlar çözmek zorundayz. Çünkü: içerde bu sorunlar devam ediyorken; darya söyleyecek bir sözümüz olmayacaktr. Türkiye’nin bölgesine, slam dünyasna ve küresel dünyaya söyleyecek bir sözünün ya da yanl gidiata dur diyecek bir gücünün olmas her eyden daha çok çözüm sürecinin baarsna ve nihayete erdirilmesine baldr. Yeni Türkiye’nin yolu da buradan geçecektir. Bu süreç tamamlanmadan, Yeni Türkiye süreci tamamlanmayacaktr. 

 

 

Devletin Bölgedeki Networku Yeterli Deil

 

 

 Bu sorunun daha çok kan dökülmeden, yeni karde kavgalarna yol açmadan suhuletle çözülebilmesi için devletin bölgede her toplumsal kesime, her sivil toplum kuruluuna ulamas ve iletiime geçmesi gerekir. Hatta her insanmzn yüreine dokunmas ve sürece katmas gerekir. Mevcut durumda bu iletiim yeterli düzeyde deildir. Sadece birkaç sivil toplum kuruluu, birkaç vakf ve dernek, birkaç parti ya da örgütle diyalog kurmak ve iletiime geçmek böylesi bir süreç için yeterli deildir. Bölgede hatta ülkedeki bütün sivil toplum kurulularn, bütün aktörleri hatta bütün insanlarmz sürece katacak bir network oluturulmas gerekiyor.

 

 

Ülkemizin tarih boyunca önemli sorunlar ve önemli krlma noktalarn hep elit uzlamasyla, toplumsal dayanmayla at dikkate alnarak hepimize çok pahalya mal olan bu sorunun çözümünde de solcu ve sacsyla, Türk ve Kürdü ile Alevi ve Sünnisi ile ktidar ve Muhalefeti ile bir elit uzlamas gündeme alnmaldr. Bu sürecin en önemli avantaj ve dinamiinin sürece verilen kamuoyu destei olduu dikkate alnarak bu destek bir frsata dönütürülmelidir. Herkes sürecin devam ve baars için elinden geleni yapmal ve 6-7 Ekimde ortaya çkan puslu hava bir an önce datlmaldr.

 

 

Dier taraftan hükümet çözüm süreciyle ilgili anlaml duruunun yan sra demokratik açlmlara, yapsal dönüümlere de devam etmeli ve Yeni Anayasay tekrar gündeme almaldr. Zira çözüm süreci de dâhil bunlarn tamam birbirini tamamlayan unsurlardr. 

 

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 2008 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378791 Kii - u An :7 Kii Online - Sitemizi Bugn :89 Kii - Dn :279 Kii - Son Bir Hafta :1741 Kii - Son Bir Ay :9242 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.